هایپرساز :: فروشگاه آنلاین مصالح ساختمانی

منو
13 محصول
0 نقد و بررسی
 • ابعاد پروفیل مصرفی: 50*25 میلی‌متر
 • وزن پایه: 11 کیلوگرم
 • وزن رویه: 43 کیلو‌گرم
 • ابعاد(طول*عرض*ارتفاع): 40*110*70
 • جنس رویه: سنگ
موجودی: موجود در انبار
88,000,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • ابعاد پروفیل مصرفی: 20*20 میلی‌متر
 • وزن پایه: 12 کیلوگرم
 • وزن رویه: 50 کیلوگرم
 • ابعاد(طول*عرض*ارتفاع): 40*90*90
 • جنس رویه: سنگ
موجودی: موجود در انبار
158,000,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • ابعاد پروفیل مصرفی: 20*20 میلی‌متر
 • وزن پایه: 15 کیلوگرم
 • وزن رویه: 43 کیلو‌گرم
 • ابعاد(طول*عرض*ارتفاع): 40*110*70
 • جنس رویه: سنگ
موجودی: موجود در انبار
96,000,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • ابعاد پروفیل مصرفی: 30*10 میلی‌متر
 • وزن پایه: 16 کیلوگرم
 • وزن رویه: 43 کیلو‌گرم
 • ابعاد(طول*عرض*ارتفاع): 40*110*70
 • جنس رویه: سنگ
موجودی: موجود در انبار
94,000,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • ابعاد پروفیل مصرفی: 20*10 میلی‌متر
 • وزن پایه: 22 کیلوگرم
 • وزن رویه: 60 کیلو‌گرم
 • ابعاد(طول*عرض*ارتفاع): 40*90*90
 • جنس رویه: سنگ
موجودی: موجود در انبار
162,000,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • ابعاد پروفیل مصرفی: 50*25 میلی‌متر
 • وزن پایه: 18 کیلوگرم
 • وزن رویه: 25 کیلو‌گرم
 • ابعاد(طول*عرض*ارتفاع): 40*90*90
 • جنس رویه: شیشه
موجودی: موجود در انبار
92,000,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • ابعاد پروفیل مصرفی: 20*20 میلی‌متر
 • وزن پایه: 15 کیلوگرم
 • وزن رویه: 60 کیلو‌گرم
 • ابعاد(طول*عرض*ارتفاع): 40*90*90
 • جنس رویه: سنگ
موجودی: موجود در انبار
109,000,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • ابعاد پروفیل مصرفی: 20*20 میلی‌متر
 • وزن پایه: 13 کیلوگرم
 • وزن رویه: 50 کیلوگرم
 • ابعاد(طول*عرض*ارتفاع): 40*90*90
 • جنس رویه: سنگ
موجودی: موجود در انبار
77,000,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • ابعاد پروفیل مصرفی: 20*20 میلی‌متر
 • وزن پایه: 16 کیلوگرم
 • وزن رویه: 43 کیلو‌گرم
 • ابعاد(طول*عرض*ارتفاع): 40*110*70
 • جنس رویه: سنگ
موجودی: موجود در انبار
95,000,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • ابعاد پروفیل مصرفی: 40*20 میلی‌متر
 • وزن پایه: 15 کیلوگرم
 • وزن رویه: 43 کیلو‌گرم
 • ابعاد(طول*عرض*ارتفاع): 40*110*70
 • جنس رویه: شیشه
موجودی: موجود در انبار
82,000,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • ابعاد پروفیل مصرفی: 30*10 میلی‌متر
 • وزن پایه: 25 کیلو‌گرم
 • وزن رویه: 80 کیلو‌گرم
 • ابعاد(طول*عرض*ارتفاع): 80*160*80
 • جنس رویه: سنگ
موجودی: موجود در انبار
202,000,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • ابعاد پروفیل مصرفی: 20*20 میلی‌متر
 • وزن پایه: 26 کیلوگرم
 • وزن رویه: 80 کیلو‌گرم
 • ابعاد(طول*عرض*ارتفاع): 80*160*80
 • جنس رویه: سنگ
موجودی: موجود در انبار
217,000,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • ابعاد پروفیل مصرفی: 40*20 میلی‌متر
 • وزن پایه: 19 کیلوگرم
 • وزن رویه: 80 کیلو‌گرم
 • ابعاد(طول*عرض*ارتفاع): 80*160*80
 • جنس رویه: شیشه
موجودی: موجود در انبار
179,000,000 ریال