هایپرساز :: فروشگاه آنلاین مصالح ساختمانی

منو
76 محصول
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
 • ساختار لوله: PEX+AL+PERT
 • رنگ: سفید
 • سایز لوله (mm): 16
 • مبدا برند: ایران
موجودی: موجود در انبار
55,590 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
 • سایز سه راهی: 16*16*20
 • مبدا برند: ایران
 • تولیدکننده: ماه پایپ
 • نوع محصول: اتصالات پنج لایه
موجودی: موجود در انبار
288,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
 • سایز سه راهی: 16*16*16
 • مبدا برند: ایران
 • تولیدکننده: ماه پایپ
 • نوع محصول: اتصالات پنج لایه
موجودی: موجود در انبار
259,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
 • سایز سه راهی: 16*1/2*16
 • مبدا برند: ایران
 • تولیدکننده: ماه پایپ
 • نوع محصول: اتصالات پنج لایه
موجودی: موجود در انبار
267,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • سایز سه راهی: 16*1/2*20
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
 • مبدا برند: ایران
 • تولیدکننده: ماه پایپ
 • نوع محصول: اتصالات پنج لایه
موجودی: موجود در انبار
367,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
 • سایز سه راهی: 16*1/2*16
 • مبدا برند: ایران
 • تولیدکننده: ماه پایپ
 • نوع محصول: اتصالات پنج لایه
موجودی: موجود در انبار
414,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
 • سایز بوشن: 16*16
 • مبدا برند: ایران
 • تولیدکننده: ماه پایپ
 • نوع محصول: اتصالات پنج لایه
موجودی: موجود در انبار
152,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
 • سایز بوشن: 20*16
 • مبدا برند: ایران
 • تولیدکننده: ماه پایپ
 • نوع محصول: اتصالات پنج لایه
موجودی: موجود در انبار
179,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
 • سایز بوشن: 1/2*16
 • مبدا برند: ایران
 • تولیدکننده: پارس
 • نوع محصول: اتصالات پنج لایه
موجودی: موجود در انبار
136,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • تعداد در کارتن: 144
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
 • سایز بوشن: 1/2*16
 • مبدا برند: ایران
 • تولیدکننده: ماه پایپ
موجودی: موجود در انبار
183,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • تعداد در کارتن: 192
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
 • سایز بوشن: 16*16
 • مبدا برند: ایران
 • تولیدکننده: ماه پایپ
موجودی: موجود در انبار
230,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • تعداد در کارتن: 240
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
 • سایز بوشن: 1/2*16
 • مبدا برند: ایران
 • تولیدکننده: ماه پایپ
موجودی: موجود در انبار
155,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • تعداد در کارتن: 240
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
 • سایز بوشن: 1/2*16
 • مبدا برند: ایران
 • تولیدکننده: ماه پایپ
موجودی: موجود در انبار
167,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • تعداد در کارتن: 144
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
 • سایز زانو: 1/2*16
 • مبدا برند: ایران
 • تولیدکننده: ماه پایپ
موجودی: موجود در انبار
185,350 ریال
0 نقد و بررسی
 • تعداد در کارتن: 64
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
 • سایز زانو: 3/4*25
 • مبدا برند: ایران
 • تولیدکننده: ماه پایپ
موجودی: موجود در انبار
324,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • تعداد در کارتن: 128
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
 • سایز زانو: 20*20
 • مبدا برند: ایران
 • تولیدکننده: ماه پایپ
موجودی: موجود در انبار
286,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • تعداد در کارتن: 128
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
 • سایز زانو: 1/2*16
 • مبدا برند: ایران
 • تولیدکننده: ماه پایپ
موجودی: موجود در انبار
317,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • تعداد در کارتن: 48
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
 • سایز زانو: 3/4*25
 • مبدا برند: ایران
 • تولیدکننده: ماه پایپ
موجودی: موجود در انبار
384,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • تعداد در کارتن: 128
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
 • سایز زانو: 1/2*16
 • مبدا برند: ایران
 • تولیدکننده: ماه پایپ
موجودی: موجود در انبار
244,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • تعداد در کارتن: 64
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
 • سایز زانو: 3/4*25
 • مبدا برند: ایران
 • تولیدکننده: ماه پایپ
موجودی: موجود در انبار
413,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • تعداد در کارتن: 32
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
 • سایز زانو: "1*25
 • مبدا برند: ایران
 • تولیدکننده: ماه پایپ
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • تعداد در کارتن: 128
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
 • سایز زانو: 1/2*16
 • مبدا برند: ایران
 • تولیدکننده: ماه پایپ
موجودی: موجود در انبار
309,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • تعداد در کارتن: 112
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
 • سایز شیر: "1/2*16
 • مبدا برند: ایران
 • تولیدکننده: ماه پایپ
موجودی: موجود در انبار
263,950 ریال
0 نقد و بررسی
 • تعداد در کارتن: 32
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
 • سایز شیر: "1*25
 • مبدا برند: ایران
 • تولیدکننده: ماه پایپ
موجودی: ناموجود
- ریال