1982 محصول
0 نقد و بررسی
 • تعداد سینی: ندارد
 • تعداد لگن: تک لگنه
 • میوه شور: دارد
 • تکنیک آب‌بندی: نوار PU
 • نوع اتصال: بست فلزی
موجودی: موجود در انبار
10,602,423 ریال
0 نقد و بررسی
 • تعداد سینی: تک سینی
 • تعداد لگن: تک لگنه
 • میوه شور: دارد
 • تکنیک آب‌بندی: نوار PU
 • نوع اتصال: بست فلزی
موجودی: موجود در انبار
19,129,525 ریال
0 نقد و بررسی
 • میوه شور: ندارد
 • تعداد لگن: دو لگنه
 • تعداد سینی: تک سینی
 • تکنیک آب‌بندی: نوار PU
 • نوع اتصال: بست فلزی
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • میوه شور: ندارد
 • تعداد لگن: دو لگنه
 • تعداد سینی: تک سینی
 • تکنیک آب‌بندی: نوار PU
 • نوع اتصال: بست فلزی
موجودی: موجود در انبار
21,139,453 ریال
0 نقد و بررسی
 • میوه شور: دارد
 • تعداد سینی: ندارد
 • تعداد لگن: دو لگنه
 • تکنیک آب‌بندی: نوار PU
 • نوع اتصال: بست فلزی
موجودی: موجود در انبار
23,627,006 ریال
0 نقد و بررسی
 • تعداد لگن: تک لگنه
 • تعداد سینی: تک سینی
 • میوه شور: دارد
 • تکنیک آب‌بندی: نوار PU
 • نوع اتصال: بست فلزی
موجودی: موجود در انبار
17,081,547 ریال
0 نقد و بررسی
 • تعداد سینی: ندارد
 • تعداد لگن: دو لگنه
 • میوه شور: دارد
 • تکنیک آب‌بندی: نوار PU
 • نوع اتصال: بست فلزی
موجودی: موجود در انبار
21,510,109 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
 • دور موتور (RPM): 2400 دور در دقیقه
 • درجه حفاظت موتور: 2
 • شدت صدا: 37 دسی‌بل
 • قطرپروانه : 8 سانتی‌متر
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
 • دور موتور (RPM): 2300 دور در دقیقه
 • درجه حفاظت موتور: 2
 • وزن: 0.55 کیلوگرم
 • شدت صدا: 39 دسی‌بل
موجودی: موجود در انبار
1,870,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
 • دور موتور (RPM): 2400 دور در دقیقه
 • درجه حفاظت موتور: 2
 • شدت صدا: 44 دسی‌بل
 • جریان : 0.14 آمپر
موجودی: موجود در انبار
1,270,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
 • دور موتور (RPM): 2400 دور در دقیقه
 • درجه حفاظت موتور: 2
 • شدت صدا: 38 دسی‌بل
 • جریان : 0.1 آمپر
موجودی: موجود در انبار
860,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
 • درجه حفاظت موتور: 44
 • شدت صدا: 53 دسی‌بل
 • جریان : 0.55 آمپر
 • حجم هوادهی : 1500 متر مکعب در ساعت
موجودی: موجود در انبار
7,220,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
 • شدت صدا: 62 دسی‌بل
 • جریان : 0.6 آمپر
 • حجم هوادهی : 3300 متر مکعب در ساعت
 • توان: 190 وات
موجودی: موجود در انبار
7,780,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
 • دور موتور (RPM): 1400 دور در دقیقه
 • شدت صدا: 53 دسی‌بل
 • جریان : 0.55 آمپر
 • حجم هوادهی : 1500 متر مکعب در ساعت
موجودی: موجود در انبار
8,190,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
 • شدت صدا: 76 دسی‌بل
 • جریان : 2 آمپر
 • حجم هوادهی : 8500 متر مکعب در ساعت
 • توان: 380 وات
موجودی: موجود در انبار
15,540,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
 • دور موتور (RPM): 1400 دور در دقیقه
 • شدت صدا: 76 دسی‌بل
 • جریان : 1.0 آمپر
 • حجم هوادهی : 8500 متر مکعب در ساعت
موجودی: موجود در انبار
15,540,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
 • شدت صدا: 52 دسی‌بل
 • جریان : 0.55 آمپر
 • حجم هوادهی : 1400 متر مکعب در ساعت
 • توان: 92 وات
موجودی: موجود در انبار
7,000,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
 • شدت صدا: 52 دسی‌بل
 • جریان : 0.4 آمپر
 • حجم هوادهی : 1420 متر مکعب در ساعت
 • توان: 96 وات
موجودی: موجود در انبار
7,000,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
 • شدت صدا: 56 دسی‌بل
 • جریان : 0.26 آمپر
 • حجم هوادهی : 750 متر مکعب در ساعت
 • توان: 54 وات
موجودی: موجود در انبار
5,470,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
 • دور موتور (RPM): 2450 دور در دقیقه
 • شدت صدا: 38 دسی‌بل
 • جریان : 0.1 آمپر
 • حجم هوادهی : 65 متر مکعب در ساعت
موجودی: موجود در انبار
670,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
 • شدت صدا: 47 دسی‌بل
 • جریان : 0.3 آمپر
 • حجم هوادهی : 300 متر مکعب در ساعت
 • توان: 36 وات
موجودی: موجود در انبار
1,570,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
 • دور موتور (RPM): 2200 دور در دقیقه
 • شدت صدا: 52 دسی‌بل
 • جریان : 0.25 آمپر
 • حجم هوادهی : 350 متر مکعب در ساعت
موجودی: موجود در انبار
2,270,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
 • شدت صدا: 50 دسی‌بل
 • جریان : 0.25 آمپر
 • حجم هوادهی : 280 متر مکعب در ساعت
 • توان: 54 وات
موجودی: موجود در انبار
6,300,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
 • شدت صدا: 60 دسی‌بل
 • جریان : 0.81 آمپر
 • حجم هوادهی : 2000 متر مکعب در ساعت
 • توان: 155 وات
موجودی: موجود در انبار
6,320,000 ریال