1989 محصول
0 نقد و بررسی
 • نوع پلوپز: وک
 • ولوم: دوجزئی نسوز (باکالیت)
 • جنس صفحه: شیشه سکوریت
 • ابعاد: 50*90 سانتی‌متر
 • تعداد شعله: 5 شعله
موجودی: موجود در انبار
47,885,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • نوع پلوپز: وک
 • ولوم: دوجزئی نسوز (باکالیت)
 • جنس صفحه: شیشه سکوریت
 • ابعاد: 50*86 سانتی‌متر
 • تعداد شعله: 5 شعله
موجودی: موجود در انبار
50,850,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • نوع پلوپز: وک
 • ولوم: دوجزئی نسوز (باکالیت)
 • جنس صفحه: شیشه سکوریت
 • ابعاد: 51*91 سانتی‌متر
 • تعداد شعله: 5 شعله
موجودی: موجود در انبار
42,940,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • نوع پلوپز: وک
 • ولوم: دوجزئی نسوز (باکالیت)
 • جنس صفحه: شیشه سکوریت
 • ابعاد: 51*91 سانتی‌متر
 • تعداد شعله: 5 شعله
موجودی: موجود در انبار
52,305,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • نوع پلوپز: وک
 • ولوم: دوجزئی نسوز (باکالیت)
 • جنس صفحه: شیشه سکوریت
 • ابعاد: 50*86 سانتی‌متر
 • تعداد شعله: 5 شعله
موجودی: موجود در انبار
42,570,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • نوع پلوپز: وک
 • ولوم: دوجزئی نسوز (باکالیت)
 • جنس صفحه: شیشه سکوریت
 • ابعاد: 51*91 سانتی‌متر
 • تعداد شعله: 5 شعله
موجودی: موجود در انبار
42,570,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • نوع پلوپز: وک
 • ولوم: دوجزئی نسوز (باکالیت)
 • جنس صفحه: شیشه سکوریت
 • تعداد شعله: 5 شعله
 • ابعاد: 50*86 سانتی‌متر
موجودی: موجود در انبار
45,270,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • نوع پلوپز: وک
 • ولوم: دوجزئی نسوز (باکالیت)
 • جنس صفحه: شیشه سکوریت
 • ابعاد: 50*86 سانتی‌متر
 • تعداد شعله: 5 شعله
موجودی: موجود در انبار
51,730,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • نوع پلوپز: وک
 • ولوم: دوجزئی نسوز (باکالیت)
 • جنس صفحه: شیشه سکوریت
 • ابعاد: 51*90 سانتی‌متر
 • تعداد شعله: 5 شعله
موجودی: موجود در انبار
43,030,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • نوع پلوپز: وک
 • ولوم: دوجزئی نسوز (باکالیت)
 • جنس صفحه: شیشه سکوریت
 • ابعاد: 51*86 سانتی‌متر
 • تعداد شعله: 5 شعله
موجودی: موجود در انبار
45,270,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • نوع پلوپز: وک
 • ولوم: دوجزئی نسوز (باکالیت)
 • جنس صفحه: شیشه سکوریت
 • ابعاد: 51*90 سانتی‌متر
 • تعداد شعله: 5 شعله
موجودی: موجود در انبار
45,270,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • سرشعله: سری لوکس DEFENDI ایتالیا
 • شیر: 210 درجه DEFENDI ایتالیا
 • نوع ترموکوبل: CAST FUTURA ایتالیا
 • جنس صفحه: شیشه SCHOTT ایتالیا
 • ابعاد: 50*86 سانتی‌متر
موجودی: موجود در انبار
55,295,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • سرشعله: سری لوکس DEFENDI ایتالیا
 • شیر: 210 درجه DEFENDI ایتالیا
 • نوع ترموکوبل: CAST FUTURA ایتالیا
 • جنس صفحه: شیشه SCHOTT ایتالیا
 • ابعاد: 50*86 سانتی‌متر
موجودی: موجود در انبار
55,295,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • سرشعله: سری 2 SABAF AE ایتالیا
 • شیر: 210 درجه SABAF ایتالیا
 • نوع ترموکوبل: SABAF ایتالیا
 • جنس صفحه: استیل 18/10
 • ابعاد: 51*62 سانتی‌متر
موجودی: موجود در انبار
50,715,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • سرشعله: سری 2 SABAF AE ایتالیا
 • شیر: 210 درجه DEFENDI ایتالیا
 • نوع ترموکوبل: SABAF ایتالیا
 • جنس صفحه: استیل 18/10
 • ابعاد: 51*90 سانتی‌متر
موجودی: موجود در انبار
59,945,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • سرشعله: سری لوکس DEFENDI ایتالیا
 • شیر: 210 درجه DEFENDI ایتالیا
 • نوع ترموکوبل: CAST FUTURA ایتالیا
 • جنس صفحه: شیشه مات SCHOTT ایتالیا
 • ابعاد: 50*86 سانتی‌متر
موجودی: موجود در انبار
59,500,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • سرشعله: سری 2 SABAF AE ایتالیا
 • شیر: 180 درجه SABAF ایتالیا
 • نوع ترموکوبل: SABAF ایتالیا
 • جنس صفحه: شیشه SCHOTT ایتالیا
 • ابعاد: 50*86 سانتی‌متر
موجودی: موجود در انبار
53,295,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • جنس صفحه: شیشه سکوریت
 • ابعاد: 51*62 سانتی‌متر
 • تعداد شعله: 4 شعله
 • توان حرارتی مشعل قهوه‌جوش: 1/3 کیلووات
 • توان حرارتی مشعل متوسط: 1/6 کیلووات
موجودی: موجود در انبار
50,715,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • دارای: ریموت کنترل و درب برقی (اتوماتیک)
 • نوع نصب: دیواری (هولدر)
 • سنسور: دود، بو، حرارت، گاز
 • صفحه کنترل: لمسی
 • میزان صدا: 60-54 دسی‌بل
موجودی: موجود در انبار
38,910,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • دارای: ریموت کنترل
 • نوع نصب: دیواری (هولدر)
 • سنسور: دود، بو، حرارت، گاز
 • صفحه کنترل: لمسی
 • میزان صدا: 60-45 دسی‌بل
موجودی: موجود در انبار
32,460,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • دارای: ریموت کنترل
 • نوع نصب: دیواری (هولدر)
 • سنسور: دود، بو، حرارت، گاز
 • صفحه کنترل: لمسی
 • میزان صدا: 60-54 دسی‌بل
موجودی: موجود در انبار
29,990,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • دارای: ریموت کنترل
 • نوع نصب: دیواری (هولدر)
 • سنسور: دود، بو، حرارت، گاز
 • صفحه کنترل: لمسی
 • میزان صدا: 60-45 دسی‌بل
موجودی: موجود در انبار
32,080,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • دارای: ریموت کنترل
 • نوع نصب: دیواری (هولدر)
 • سنسور: دود، بو، حرارت، گاز
 • صفحه کنترل: لمسی
 • میزان صدا: 65-63 دسی‌بل
موجودی: موجود در انبار
35,830,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • نوع نصب: دیواری (هولدر)
 • سنسور: دود، بو، حرارت، گاز
 • صفحه کنترل: لمسی
 • میزان صدا: 60-54 دسی‌بل
 • قدرت مکش: 720 مترمکعب/ساعت
موجودی: موجود در انبار
30,820,000 ریال