221 محصول
0 نقد و بررسی
 • حداکثر دمای آب ورودی: 40 درجه سانتیگراد
 • دبی جریان آب: 500 لیتر بر ساعت
 • حداکثر فشار آب: 145 بار
 • ابعاد شلنگ: 8 متر
 • وزن: 12.8 کیلوگرم
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • حداکثر دمای آب ورودی: 40 درجه سانتیگراد
 • دبی جریان آب: 240 لیتر بر ساعت
 • ابعاد شلنگ: 6 متر
 • حداکثر فشار آب: 130 بار
 • وزن: 11.2 کیلوگرم
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 5
 • سطح ولتاژ: کیلو ولت1/6/0
 • :
 • حداکثر دمای مجاز هادی: PVC: 70°C
 • حداقل شعاع خمش کابل: 10x قطر بیرونی
موجودی: موجود در انبار
2,054,614 ریال
0 نقد و بررسی
 • سطح ولتاژ: کیلو ولت1/6/0
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 5
 • مبدا برند: ایران
 • حداکثر دمای مجاز هادی: PVC: 70°C
 • حداقل شعاع خمش کابل: 7x قطر بیرونی
موجودی: موجود در انبار
1,696,277 ریال
0 نقد و بررسی
 • سطح ولتاژ: کیلو ولت1/6/0
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 5
 • حداکثر دمای مجاز هادی: PVC: 70°C
 • حداقل شعاع خمش کابل: 7x قطر بیرونی
 • تولید کننده: کاویان سیم بیهق
موجودی: موجود در انبار
552,189 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 5
 • سطح ولتاژ: کیلو ولت1/6/0
 • حداقل شعاع خمش کابل: 10x قطر بیرونی
 • :
 • حداکثر دمای مجاز هادی: PVC: 70°C
موجودی: موجود در انبار
216,556 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 5
 • حداقل شعاع خمش کابل: 10x قطر بیرونی
 • :
 • حداکثر دمای مجاز هادی: PVC: 70°C
 • سطح ولتاژ: کیلو ولت1/6/0
موجودی: موجود در انبار
181,922 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 5
 • سطح ولتاژ: کیلو ولت1/6/0
 • حداقل شعاع خمش کابل: 10x قطر بیرونی
 • :
 • حداکثر دمای مجاز هادی: PVC: 70°C
موجودی: موجود در انبار
145,731 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 5
 • حداقل شعاع خمش کابل: 10x قطر بیرونی
 • :
 • حداکثر دمای مجاز هادی: PVC: 70°C
 • سطح ولتاژ: کیلو ولت1/6/0
موجودی: موجود در انبار
103,420 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 5
 • حداقل شعاع خمش کابل: 7x قطر بیرونی
 • حداکثر دمای مجاز هادی: PVC: 70°C
 • سطح ولتاژ: 300/500 ولت
 • مبدا برند: ایران
موجودی: موجود در انبار
192,964 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 5
 • وزن تقریبی (kg/m): 94.6 کیلوگرم بر متر
 • قطر روکش : 8.0 میلی‌متر
 • ضخامت عایق : 0.6 میلی‌متر
 • حداقل شعاع خمش کابل: 7x قطر بیرونی
موجودی: موجود در انبار
105,407 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 5
 • وزن تقریبی (kg/m): 78.1 کیلوگرم بر متر
 • قطر روکش : 7.2 میلی‌متر
 • ضخامت عایق : 0.6 میلی‌متر
 • حداقل شعاع خمش کابل: 7x قطر بیرونی
موجودی: موجود در انبار
87,601 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 5
 • ضخامت عایق : 0.6 میلی‌متر
 • حداقل شعاع خمش کابل: 7x قطر بیرونی
 • حداکثر دمای مجاز هادی: PVC: 70°C
 • سطح ولتاژ: 300/500 ولت
موجودی: موجود در انبار
67,884 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 5
 • وزن تقریبی (kg/m): 44.3 کیلوگرم بر متر
 • قطر روکش : 5.7 میلی‌متر
 • ضخامت عایق : 0.6 میلی‌متر
 • حداقل شعاع خمش کابل: 7x قطر بیرونی
موجودی: موجود در انبار
36,835 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 5
 • نوع محصول: کابل مفتول دو روکش
 • مبدا برند: ایران
 • تولید کننده: کاویان سیم بیهق
 • سطح ولتاژ: کیلو ولت1/6/0
موجودی: موجود در انبار
566,786 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل شعاع خمش کابل: 6x قطر بیرونی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 5
 • وزن تقریبی (kg/m): 19.7 کیلوگرم بر متر
 • قطر روکش : 2.8 میلی‌متر
 • ضخامت عایق : 0.7 میلی‌متر
موجودی: موجود در انبار
33,436 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 5
 • رنگ: آبی
 • وزن تقریبی (kg/m): 8.9 کیلوگرم بر متر
 • ماکزیمم مقاومت در °20 سانتی گراد : 39.0 اهم بر کیلومتر
 • قطر روکش : 2.2 میلی‌متر
موجودی: موجود در انبار
12,946 ریال
3 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
موجودی: موجود در انبار
20,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
 • جریان نامی: 6 آمپر
 • تعداد پل: 1P
 • عمر الکتریکی: 10000 بار قطع
 • ماکزیمم رطوبت نسبی: 50 درصد در درجه حرارت 40 درجه ی سانتیگراد
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
 • جریان نامی: 6 آمپر
 • تعداد پل: 1P
 • عمر الکتریکی: 10000 بار قطع
 • ماکزیمم رطوبت نسبی: 50 درصد در درجه حرارت 40 درجه ی سانتیگراد
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • تولید کننده: آموج فرآیند
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 3
 • مبدا برند: اسپانیا
 • کد محصول: RCU
 • سایز سیم ارت: 50-185 میلی‌متر
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • کد محصول: DWS
 • سایز پیچ: M10
 • سایز سیم ارت: 35-185 میلی‌متر
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 3
 • تولید کننده: آموج فرآیند
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • کد محصول: DTEC
 • سایز پیچ: M10*50
 • سایز سیم ارت: 35-185 میلی‌متر
 • تولید کننده: آموج فرآیند
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 3
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • کد محصول: PIP-2
 • جنس دریچه: پلی آمید
 • ابعاد دریچه بازدید ارت: 300*300*230 میلی‌متر
 • نوع محصول: دریچه بازدید ارت پلیمری با شینه
 • تولید کننده: آموج فرآیند
موجودی: ناموجود
- ریال