هایپرساز :: فروشگاه آنلاین مصالح ساختمانی

منو
126 محصول
0 نقد و بررسی
 • نوع محصول: فوق روان کننده کربوکسیلاتی نرمال با روانی مناسب
 • مبدا برند: ایران
 • تولید کننده: رایحه بتن سبز
 • حداکثر زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
 • طبقه بندی حمل و نقل: ماده غیر خطر ناک
موجودی: موجود در انبار
8,000,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • تولید کننده: رایحه بتن سبز
 • مبدا برند: ایران
 • نوع محصول: فوق روان کننده کربوکسیلاتی دیرگیر
 • حداکثر زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
 • وزن مخصوص (kg/L): 1.05 ±0.02
موجودی: موجود در انبار
9,000,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • تولید کننده: رایحه بتن سبز
 • مبدا برند: ایران
 • نوع محصول: فوق روان کننده کربوکسیلاتی دیرگیر بالا
 • حداکثر زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
 • وزن مخصوص (kg/L): 1.08 ±0.02
موجودی: موجود در انبار
8,400,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • تولید کننده: رایحه بتن سبز
 • مبدا برند: ایران
 • نوع محصول: فوق روان کننده کربوکسیلاتی با دیرگیری طولانی
 • حداکثر زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
 • وزن مخصوص (kg/L): 1.1 ±0.02
موجودی: موجود در انبار
8,000,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • مبدا برند: ایران
 • تولید کننده: رایحه بتن سبز
 • نوع محصول: فوق روان کننده نفتالینی نرمال
 • حداکثر زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
 • درجه اشتعال: غیر آتشزا
موجودی: موجود در انبار
3,300,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • تولید کننده: رایحه بتن سبز
 • مبدا برند: ایران
 • نوع محصول: ضد یخ بدون کلر
 • حداکثر زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
 • دمای بتن ریزی: تا 8 درجه سانتیکراد
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • حداکثر زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
 • نوع محصول: واتر پروف مایع و پودری بتن
 • مبدا برند: ایران
 • تولید کننده: رایحه بتن سبز
 • یون کلر: ندارد
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • مقدار مصرف: پر مصرف
 • حداکثر زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
 • نوع محصول: ژل میکروسیلیس
 • مبدا برند: ایران
 • تولید کننده: رایحه بتن سبز
موجودی: موجود در انبار
1,750,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • مقدار مصرف: 1% ~ 3%
 • حداکثر زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
 • نوع محصول: ژل میکروسیلیس
 • مبدا برند: ایران
 • تولید کننده: رایحه بتن سبز
موجودی: موجود در انبار
2,175,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • تولید کننده: رایحه بتن سبز
 • مبدا برند: ایران
 • نوع محصول: رزین سنگ مصنوعی
 • حداکثر زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
 • طبقه بندی حمل و نقل: ماده غیر خطر ناک
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • حداکثر زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
 • تولید کننده: رایحه بتن سبز
 • مبدا برند: ایران
 • نوع محصول: دو جزئی سوپر الاستومری
 • نسبت اختلاط: ست 30 کیلوگرمی : جزء پودری در گالن 20کیلوگرمی - جزء مایع در گالن 10 کیلوگرمی
موجودی: موجود در انبار
8,550,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداکثر زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
 • نوع محصول: دو جزئی الاستیک
 • مبدا برند: ایران
 • تولید کننده: رایحه بتن سبز
 • قدرت چسبندگی: 1,50 N/mm2
موجودی: موجود در انبار
6,000,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداکثر زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
 • نوع محصول: دو جزئی سوپر الاستومری اب شرب
 • مبدا برند: ایران
 • تولید کننده: رایحه بتن سبز
 • تراکم مخلوط: 1,70 g/cm3
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • حداکثر زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
 • نوع محصول: دوجزئی سوپر الاستومری فاضلاب
 • مبدا برند: ایران
 • تولید کننده: رایحه بتن سبز
 • قدرت چسبندگی: ≥1,00 N/mm2
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • حداکثر زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
 • نوع محصول: نفوذ گر نرمال
 • مبدا برند: ایران
 • تولید کننده: رایحه بتن سبز
 • قدرت چسبندگی: ≥1,00 N/mm2
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • حداکثر زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
 • نوع محصول: ملات و پوشش نفوذگر قوی
 • مبدا برند: ایران
 • تولید کننده: رایحه بتن سبز
موجودی: موجود در انبار
3,800,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداکثر زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
 • نوع محصول: نفوذ گر ضد سولفات
 • مبدا برند: ایران
 • تولید کننده: رایحه بتن سبز
 • قدرت چسبندگی: ≥1,00 N/mm2
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • تولید کننده: رایحه بتن سبز
 • مبدا برند: ایران
 • نوع محصول: آنی گیر
 • حداکثر زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
 • میزان کلراید: فاقد کلراید
موجودی: موجود در انبار
120,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداکثر زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
 • نوع محصول: تک جزئی اب بند
 • مبدا برند: ایران
 • تولید کننده: رایحه بتن سبز
 • نسبت مخلوط شدن با آب: بیست و پنج کیلوگرم در 3.5 تا 4.8لیتر آب
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • حداکثر زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
 • نوع محصول: ملات ترمیم کننده اب بند کریستال شونده
 • مبدا برند: ایران
 • تولید کننده: رایحه بتن سبز
 • نسبت مخلوط شدن با آب: بیست و پنج کیلوگرم در ماکزیمم 5 لیتر آب
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • حداکثر زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
 • نوع محصول: ملات ترمیم کننده ماهیچه محل بولت
 • مبدا برند: ایران
 • تولید کننده: رایحه بتن سبز
 • قدرت چسبندگی: >2,0 N/mm2 (28 days)
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • وزن مخصوص: 1640 (kg*cm3)
 • حداکثر زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
 • نوع محصول: ترمیم کننده صافکاری
 • مبدا برند: ایران
 • رنگ: طوسی روشن
موجودی: موجود در انبار
1,200,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • مقاومت فشاری 28 روزه: >45 مگاپاسکال
 • وزن مخصوص خمیری: حدود 2300 kg*cm3
 • شکل ظاهری: پودر خاکستری حاوی الیاف ریز
 • حداکثر زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
 • نوع محصول: ترمیم کننده تا 5 سانتیمتر
موجودی: موجود در انبار
1,200,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداکثر زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
 • نوع محصول: پوشش الاستومری سقف - اکرلیک
 • مبدا برند: ایران
 • تولید کننده: رایحه بتن سبز
 • چگالی: 1.40 gr/cm3
موجودی: ناموجود
- ریال