هایپرساز :: فروشگاه آنلاین مصالح ساختمانی

منو
1980 محصول
0 نقد و بررسی
 • حداکثر زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
 • شدت صدا (dB): 47
 • جریان (A): 0.3
 • حجم هوادهی (m3/h): 300
 • توان (w): 36
موجودی: موجود در انبار
1,570,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداکثر زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
 • دور موتور (RPM): 2200
 • شدت صدا (dB): 52
 • جریان (A): 0.25
 • حجم هوادهی (m3/h): 350
موجودی: موجود در انبار
2,270,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداکثر زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
 • شدت صدا (dB): 50
 • جریان (A): 0.25
 • حجم هوادهی (m3/h): 280
 • توان (w): 54
موجودی: موجود در انبار
6,300,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداکثر زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
 • شدت صدا (dB): 60
 • جریان (A): 0.81
 • حجم هوادهی (m3/h): 2000
 • توان (w): 155
موجودی: موجود در انبار
6,320,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداکثر زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
 • جریان (A): 0.13
 • حجم هوادهی (m3/h): 100
 • توان (w): 19
 • وزن: 0.87kg
موجودی: موجود در انبار
1,656,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداکثر زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
 • دور موتور (RPM): 2050
 • شدت صدا (dB): 43
 • جریان (A): 0.33
 • حجم هوادهی (m3/h): 120
موجودی: موجود در انبار
3,520,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداکثر زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
 • درجه حفاظت موتور: 54
 • دور موتور (RPM): 1400
 • قطرپروانه (cm): 50
 • تولید کننده: دمنده
موجودی: موجود در انبار
26,880,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداکثر زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
 • درجه حفاظت موتور: 54
 • قطرپروانه (cm): 80
 • مدل فن: VIB-80R6T3+Ecotop
 • حجم هوادهی (m3/h): 25300
موجودی: موجود در انبار
100,000,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداکثر زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
 • درجه حفاظت موتور: 54
 • جریان (A): 0.3
 • حجم هوادهی (m3/h): 650
 • توان (w): 60
موجودی: موجود در انبار
14,850,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداکثر زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
 • دور موتور (RPM): 1400
 • شدت صدا (dB): 60
 • جریان (A): 0.44
 • حجم هوادهی (m3/h): 850
موجودی: موجود در انبار
24,570,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداکثر زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
 • شدت صدا (dB): 61
 • جریان (A): 1.03
 • حجم هوادهی (m3/h): 1450
 • وزن: 12.6kg
موجودی: موجود در انبار
30,240,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداکثر زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
 • شدت صدا (dB): 61
 • جریان (A): 1.5
 • حجم هوادهی (m3/h): 1600
 • توان (w): 320
موجودی: موجود در انبار
26,160,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداکثر زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
 • قطرپروانه (cm): 20
 • شدت صدا (dB): 61
 • جریان (A): 0.82
 • حجم هوادهی (m3/h): 1650
موجودی: موجود در انبار
26,160,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداکثر زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
 • شدت صدا (dB): 64
 • جریان (A): 0.85
 • حجم هوادهی (m3/h): 940
 • توان (w): 175
موجودی: موجود در انبار
23,440,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداکثر زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
 • شدت صدا (dB): 65
 • جریان (A): 0.48
 • حجم هوادهی (m3/h): 980
 • توان (w): 205
موجودی: موجود در انبار
23,440,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداکثر زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
 • شدت صدا (dB): 68
 • جریان (A): 0.85
 • حجم هوادهی (m3/h): 720
 • توان (w): 180
موجودی: موجود در انبار
21,690,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداکثر زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
 • شدت صدا (dB): 63
 • جریان (A): 0.65
 • حجم هوادهی (m3/h): 550
 • توان (w): 125
موجودی: موجود در انبار
5,550,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداکثر زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
 • شدت صدا (dB): 63
 • جریان (A): 0.65
 • حجم هوادهی (m3/h): 550
 • توان (w): 125
موجودی: موجود در انبار
7,360,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداکثر زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
 • شدت صدا (dB): 48
 • جریان (A): 0.3
 • حجم هوادهی (m3/h): 450
 • توان (w): 65
موجودی: موجود در انبار
3,840,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداکثر زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
 • شدت صدا (dB): 58
 • جریان (A): 1.4
 • حجم هوادهی (m3/h): 4500
 • توان (w): 280 وات
موجودی: موجود در انبار
11,500,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداکثر زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
 • شدت صدا (dB): 59
 • جریان (A): 0.62
 • حجم هوادهی (m3/h): 4500
 • توان (w): 240
موجودی: موجود در انبار
11,500,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداکثر زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
 • شدت صدا (dB): 74
 • جریان (A): 3.5
 • حجم هوادهی (m3/h): 17000
 • توان (w): 1500 وات
موجودی: موجود در انبار
39,410,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداکثر زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
 • شدت صدا (dB): 68
 • حجم هوادهی (m3/h): 2000
 • جریان (A): 0.65
 • توان (w): 140
موجودی: موجود در انبار
7,240,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداکثر زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
 • شدت صدا (dB): 59
 • جریان (A): 0.4
 • حجم هوادهی (m3/h): 2200
 • توان (w): 125
موجودی: موجود در انبار
8,540,000 ریال