2382 محصول
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا در تهران (روز کاری): 2 روز کاری
 • دور موتور (RPM): 1400 دور در دقیقه
 • شدت صدا: 76 دسی‌بل
 • جریان : 1.0 آمپر
 • حجم هوادهی : 8500 متر مکعب در ساعت
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا در تهران (روز کاری): 2 روز کاری
 • شدت صدا: 52 دسی‌بل
 • جریان : 0.55 آمپر
 • حجم هوادهی : 1400 متر مکعب در ساعت
 • توان: 92 وات
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا در تهران (روز کاری): 2 روز کاری
 • شدت صدا: 52 دسی‌بل
 • جریان : 0.4 آمپر
 • حجم هوادهی : 1420 متر مکعب در ساعت
 • توان: 96 وات
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا در تهران (روز کاری): 2 روز کاری
 • شدت صدا: 56 دسی‌بل
 • جریان : 0.26 آمپر
 • حجم هوادهی : 750 متر مکعب در ساعت
 • توان: 54 وات
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا در تهران (روز کاری): 2 روز کاری
 • دور موتور (RPM): 2450 دور در دقیقه
 • شدت صدا: 38 دسی‌بل
 • جریان : 0.1 آمپر
 • حجم هوادهی : 65 متر مکعب در ساعت
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا در تهران (روز کاری): 2 روز کاری
 • شدت صدا: 47 دسی‌بل
 • جریان : 0.3 آمپر
 • حجم هوادهی : 300 متر مکعب در ساعت
 • توان: 36 وات
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا در تهران (روز کاری): 2 روز کاری
 • دور موتور (RPM): 2200 دور در دقیقه
 • شدت صدا: 52 دسی‌بل
 • جریان : 0.25 آمپر
 • حجم هوادهی : 350 متر مکعب در ساعت
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا در تهران (روز کاری): 2 روز کاری
 • شدت صدا: 50 دسی‌بل
 • جریان : 0.25 آمپر
 • حجم هوادهی : 280 متر مکعب در ساعت
 • توان: 54 وات
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا در تهران (روز کاری): 2 روز کاری
 • شدت صدا: 60 دسی‌بل
 • جریان : 0.81 آمپر
 • حجم هوادهی : 2000 متر مکعب در ساعت
 • توان: 155 وات
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا در تهران (روز کاری): 2 روز کاری
 • جریان : 0.13 آمپر
 • حجم هوادهی : 100 متر مکعب در ساعت
 • توان: 19 وات
 • وزن: 0.87 کیلوگرم
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا در تهران (روز کاری): 2 روز کاری
 • دور موتور (RPM): 2050 دور در دقیقه
 • شدت صدا: 43 دسی‌بل
 • جریان : 0.33 آمپر
 • حجم هوادهی : 120 متر مکعب در ساعت
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا در تهران (روز کاری): 2 روز کاری
 • درجه حفاظت موتور: 54
 • دور موتور (RPM): 1400 دور در دقیقه
 • قطرپروانه : 50 سانتی‌متر
 • تولید کننده: دمنده
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا در تهران (روز کاری): 2 روز کاری
 • درجه حفاظت موتور: 54
 • قطرپروانه : 80 سانتی‌متر
 • مدل فن: VIB-80R6T3+Ecotop
 • حجم هوادهی : 25300 متر مکعب در ساعت
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا در تهران (روز کاری): 2 روز کاری
 • درجه حفاظت موتور: 54
 • جریان : 0.3 آمپر
 • حجم هوادهی : 650 متر مکعب در ساعت
 • توان: 60 وات
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا در تهران (روز کاری): 2 روز کاری
 • دور موتور (RPM): 1400 دور در دقیقه
 • شدت صدا: 60 دسی‌بل
 • جریان : 0.44 آمپر
 • حجم هوادهی : 850 متر مکعب در ساعت
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا در تهران (روز کاری): 2 روز کاری
 • شدت صدا: 61 دسی‌بل
 • جریان : 1.03 آمپر
 • حجم هوادهی : 1450 متر مکعب در ساعت
 • وزن: 12.6 کیلوگرم
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا در تهران (روز کاری): 2 روز کاری
 • شدت صدا: 61 دسی‌بل
 • جریان : 1.5 آمپر
 • حجم هوادهی : 1600 متر مکعب در ساعت
 • توان: 320 وات
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا در تهران (روز کاری): 2 روز کاری
 • قطرپروانه : 20 سانتی‌متر
 • شدت صدا: 61 دسی‌بل
 • جریان : 0.82 آمپر
 • حجم هوادهی : 1650 متر مکعب در ساعت
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا در تهران (روز کاری): 2 روز کاری
 • شدت صدا: 64 دسی‌بل
 • جریان : 0.85 آمپر
 • حجم هوادهی : 940 متر مکعب در ساعت
 • توان: 175 وات
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا در تهران (روز کاری): 2 روز کاری
 • شدت صدا: 65 دسی‌بل
 • جریان : 0.48 آمپر
 • حجم هوادهی : 980 متر مکعب در ساعت
 • توان: 205 وات
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا در تهران (روز کاری): 2 روز کاری
 • شدت صدا: 68 دسی‌بل
 • جریان : 0.85 آمپر
 • حجم هوادهی : 720 متر مکعب در ساعت
 • توان: 180 وات
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا در تهران (روز کاری): 2 روز کاری
 • شدت صدا: 63 دسی‌بل
 • جریان : 0.65 آمپر
 • حجم هوادهی : 550 متر مکعب در ساعت
 • توان: 125 وات
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا در تهران (روز کاری): 2 روز کاری
 • شدت صدا: 63 دسی‌بل
 • جریان : 0.65 آمپر
 • حجم هوادهی : 550 متر مکعب در ساعت
 • توان: 125 وات
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا در تهران (روز کاری): 2 روز کاری
 • شدت صدا: 48 دسی‌بل
 • جریان : 0.3 آمپر
 • حجم هوادهی : 450 متر مکعب در ساعت
 • توان: 65 وات
موجودی: ناموجود
- ریال