هایپرساز :: فروشگاه آنلاین مصالح ساختمانی

منو
1058 محصول
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
 • دور موتور(RPM): 2400
 • درجه حفاظت موتور: 2
 • شدت صدا (dB): 37
 • قطرپروانه (cm): 8
موجودی: موجود در انبار
580,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
 • دور موتور(RPM): 2300
 • درجه حفاظت موتور: 2
 • وزن: 0.55kg
 • شدت صدا (dB): 39
موجودی: موجود در انبار
1,700,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
 • دور موتور(RPM): 2400
 • درجه حفاظت موتور: 2
 • شدت صدا (dB): 44
 • جریان (A): 0.14
موجودی: موجود در انبار
1,150,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
 • دور موتور(RPM): 2400
 • درجه حفاظت موتور: 2
 • شدت صدا (dB): 38
 • جریان (A): 0.1
موجودی: موجود در انبار
780,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
 • درجه حفاظت موتور: 44
 • شدت صدا (dB): 53
 • جریان (A): 0.55
 • حجم هوادهی (m3/h): 1500
موجودی: موجود در انبار
6,120,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
 • شدت صدا (dB): 62
 • جریان (A): 0.6
 • حجم هوادهی (m3/h): 3300
 • توان (w): 190
موجودی: موجود در انبار
6,590,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
 • دور موتور(RPM): 1400
 • شدت صدا (dB): 53
 • جریان (A): 0.55
 • حجم هوادهی (m3/h): 1500
موجودی: موجود در انبار
6,940,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
 • شدت صدا (dB): 76
 • جریان (A): 2 آمپر
 • حجم هوادهی (m3/h): 8500
 • توان (w): 380
موجودی: موجود در انبار
12,950,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
 • دور موتور(RPM): 1400
 • شدت صدا (dB): 76
 • جریان (A): 1.0
 • حجم هوادهی (m3/h): 8500
موجودی: موجود در انبار
12,950,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
 • شدت صدا (dB): 52
 • جریان (A): 0.55
 • حجم هوادهی (m3/h): 1400
 • توان (w): 92
موجودی: موجود در انبار
6,370,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
 • شدت صدا (dB): 52
 • جریان (A): 0.4
 • حجم هوادهی (m3/h): 1420
 • توان (w): 96
موجودی: موجود در انبار
6,370,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
 • شدت صدا (dB): 56
 • جریان (A): 0.26
 • حجم هوادهی (m3/h): 750
 • توان (w): 54
موجودی: موجود در انبار
4,760,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
 • دور موتور(RPM): 2450
 • شدت صدا (dB): 38
 • جریان (A): 0.1
 • حجم هوادهی (m3/h): 65
موجودی: موجود در انبار
670,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
 • شدت صدا (dB): 47
 • جریان (A): 0.3
 • حجم هوادهی (m3/h): 300
 • توان (w): 36
موجودی: موجود در انبار
1,360,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
 • دور موتور(RPM): 2200
 • شدت صدا (dB): 52
 • جریان (A): 0.25
 • حجم هوادهی (m3/h): 350
موجودی: موجود در انبار
1,890,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
 • شدت صدا (dB): 50
 • جریان (A): 0.25
 • حجم هوادهی (m3/h): 280
 • توان (w): 54
موجودی: موجود در انبار
5,500,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
 • شدت صدا (dB): 60
 • جریان (A): 0.81
 • حجم هوادهی (m3/h): 2000
 • توان (w): 155
موجودی: موجود در انبار
5,640,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
 • جریان (A): 0.13
 • حجم هوادهی (m3/h): 100
 • توان (w): 19
 • وزن: 0.87kg
موجودی: موجود در انبار
1,440,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
 • دور موتور(RPM): 2050
 • شدت صدا (dB): 43
 • جریان (A): 0.33
 • حجم هوادهی (m3/h): 120
موجودی: موجود در انبار
2,930,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
 • درجه حفاظت موتور: 54
 • دور موتور(RPM): 1400
 • قطرپروانه (cm): 50
 • تولید کننده: دمنده
موجودی: موجود در انبار
24,000,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
 • درجه حفاظت موتور: 54
 • قطرپروانه (cm): 80
 • مدل فن: VIB-80R6T3+Ecotop
 • حجم هوادهی (m3/h): 25300
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
 • درجه حفاظت موتور: 54
 • جریان (A): 0.3
 • حجم هوادهی (m3/h): 650
 • توان (w): 60
موجودی: موجود در انبار
12,910,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
 • دور موتور(RPM): 1400
 • شدت صدا (dB): 60
 • جریان (A): 0.44
 • حجم هوادهی (m3/h): 850
موجودی: موجود در انبار
21,370,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
 • شدت صدا (dB): 61
 • جریان (A): 1.03
 • حجم هوادهی (m3/h): 1450
 • وزن: 12.6kg
موجودی: موجود در انبار
26,300,000 ریال