هایپرساز :: فروشگاه آنلاین مصالح ساختمانی

منو
115 محصول
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
 • جنس: بتنی
 • ابعاد (cm): 30*30*30
 • مبدا برند: ایران
 • تولید کننده: تجهیزات سیستم زمین
موجودی: موجود در انبار
1,350,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
 • ابعاد (cm): 30*30*30
 • مبدا برند: ایران
 • تولید کننده: تجهیزات سیستم زمین
 • نوع محصول: دریچه ارت
موجودی: موجود در انبار
2,100,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • جنس: گالوانیزه گرم
 • ابعاد (cm): 30*30
 • مبدا برند: ایران
 • تولید کننده: تجهیزات سیستم زمین
 • نوع محصول: دریچه ارت
موجودی: موجود در انبار
3,700,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • جنس: گالوانیزه گرم
 • ابعاد (cm): 30*30
 • مبدا برند: ایران
 • تولید کننده: تجهیزات سیستم زمین
 • نوع محصول: دریچه ارت
موجودی: موجود در انبار
3,250,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • نوع : دو سر دنده
 • نمره: 5/8
 • طول میله (m): 1.2
 • مبدا برند: ایران
 • تولید کننده: تجهیزات سیستم زمین
موجودی: موجود در انبار
700,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • مبدا برند: ایران
 • تولید کننده: تجهیزات سیستم زمین
 • نوع محصول: کلمپ O شکل
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
موجودی: موجود در انبار
270,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • مبدا برند: ایران
 • تولید کننده: تجهیزات سیستم زمین
 • نوع محصول: کلمپ برنجی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
موجودی: موجود در انبار
155,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • مبدا برند: ایران
 • تولید کننده: تجهیزات سیستم زمین
 • نوع محصول: کلمپ سوتی شکل
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
موجودی: موجود در انبار
67,500 ریال
0 نقد و بررسی
 • مبدا برند: ایران
 • تولید کننده: تجهیزات سیستم زمین
 • نوع محصول: کلمپ
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
موجودی: موجود در انبار
450,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • مبدا برند: ایران
 • تولید کننده: تجهیزات سیستم زمین
 • نوع محصول: تست کلمپ
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
موجودی: موجود در انبار
350,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • نوع جوش: سیم به صفحه
 • مبدا برند: ایران
 • تولید کننده: تجهیزات سیستم زمین
 • نوع محصول: قالب جوش
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
موجودی: موجود در انبار
1,600,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • نوع جوش: دو راه سیم
 • مبدا برند: ایران
 • تولید کننده: تجهیزات سیستم زمین
 • نوع محصول: قالب جوش
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
موجودی: موجود در انبار
1,700,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • نوع جوش: سیم به میله ارت
 • مبدا برند: ایران
 • تولید کننده: تجهیزات سیستم زمین
 • نوع محصول: قالب جوش
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
موجودی: موجود در انبار
2,140,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • سایز: 500mm
 • تولید کننده: تجهیزات سیستم زمین
 • مبدا برند: ایران
 • نوع محصول: الکترود صفحه ای گرافیتی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
موجودی: موجود در انبار
4,000,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • سایز: 4*500*500 mm
 • مبدا برند: ایران
 • تولید کننده: تجهیزات سیستم زمین
 • نوع محصول: الکترود صفحه ای مسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
موجودی: موجود در انبار
16,700,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • مبدا برند: ایران
 • تولید کننده: تجهیزات سیستم زمین
 • نوع محصول: میل برقگیر
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
موجودی: موجود در انبار
2,800,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • زمان تخلیه: 60 میکروثانیه
 • مبدا برند: ایران
 • تولید کننده: تجهیزات سیستم زمین
 • نوع محصول: صاعقه گیر
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
 • مبدا برند: ایران
 • تولید کننده: تجهیزات سیستم زمین
 • نوع محصول: پایه برقگیر
موجودی: موجود در انبار
1,650,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
 • مبدا برند: ایران
 • تولید کننده: تجهیزات سیستم زمین
 • نوع محصول: جعبه تست ارت
موجودی: موجود در انبار
1,430,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
 • وزن: 15kg
 • مبدا برند: ایران
 • تولید کننده: تجهیزات سیستم زمین
 • نوع محصول: بتن رسانا
موجودی: موجود در انبار
1,900,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
 • وزن: 15kg
 • مبدا برند: ایران
 • تولید کننده: تجهیزات سیستم زمین
 • نوع محصول: مواد کاهنده
موجودی: موجود در انبار
500,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
 • وزن: 15kg
 • مبدا برند: ایران
 • تولید کننده: تجهیزات سیستم زمین
 • نوع محصول: بنتونیت
موجودی: موجود در انبار
250,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
 • وزن: 1kg
 • مبدا برند: ایران
 • تولید کننده: تجهیزات سیستم زمین
 • نوع محصول: خمیر آب بندی
موجودی: موجود در انبار
900,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
 • نوع محصول: کلمپ اتصال صاعقه گیر الکترونیکی به دکل
 • مبدا برند: ایران
 • تولید کننده: تجهیزات سیستم زمین
موجودی: موجود در انبار
1,000,000 ریال