2382 محصول
0 نقد و بررسی
 • ابعاد : 400*3.6 سانتی‌متر
 • حداقل زمان ارسال کالا در تهران (روز کاری): 1 روز کاری
 • مبدا برند: ایران - آلمان
 • تولید کننده: کناف ایران
 • نوع محصول: رانر مدل UH
موجودی: موجود در انبار
501,600 ریال
0 نقد و بررسی
 • ابعاد : 20 سانتی‌متر
 • حداقل زمان ارسال کالا در تهران (روز کاری): 1 روز کاری
 • مبدا برند: ایران - آلمان
 • تولید کننده: کناف ایران
 • نوع محصول: آویز نانیوس
موجودی: موجود در انبار
4,180,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • طول : 6 سانتی‌متر
 • حداقل زمان ارسال کالا در تهران (روز کاری): 1 روز کاری
 • مبدا برند: ایران - آلمان
 • تولید کننده: کناف ایران
 • نوع محصول: اتصال مستقیم CD60 (براکت CD60)
موجودی: موجود در انبار
8,360,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • تعداد در بسته: 200 عدد
 • تولید کننده: کناف ایران
 • حداقل زمان ارسال کالا در تهران (روز کاری): 1 روز کاری
 • مبدا برند: ایران - آلمان
 • نوع محصول: رکاب نانیوس
موجودی: موجود در انبار
5,789,300 ریال
0 نقد و بررسی
 • ضخامت: 0.8 میلی‌متر
 • عرض: 6 سانتی‌متر
 • طول : 56 سانتی‌متر
 • حداقل زمان ارسال کالا در تهران (روز کاری): 1 روز کاری
 • مبدا برند: ایران - آلمان
موجودی: موجود در انبار
319,770 ریال
0 نقد و بررسی
 • سایز: 25*3.5 میلی‌متر
 • حداقل زمان ارسال کالا در تهران (روز کاری): 1 روز کاری
 • مبدا برند: ایران - آلمان
 • تولید کننده: کناف ایران
 • نوع محصول: پیچ پنل مدل TN
موجودی: موجود در انبار
2,299,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • سایز: 25*3.5 میلی‌متر
 • حداقل زمان ارسال کالا در تهران (روز کاری): 1 روز کاری
 • مبدا برند: ایران - آلمان
 • تولید کننده: کناف ایران
 • نوع محصول: پیچ پنل سرمته دار مدل TB
موجودی: موجود در انبار
2,821,500 ریال
0 نقد و بررسی
 • رنگ فلیس: فلیس سفید
 • تولید کننده: کناف ایران
 • مبدا برند: ایران - آلمان
 • مقاومت در برابر رطوبت: تا 50%
 • وزن تایل: 7 کیلوگرم بر مترمربع
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا در تهران (روز کاری): 1 روز کاری
 • رنگ فلیس: فلیس سفید
 • ابعاد : 60*60 سانتی‌متر
 • مقاومت در برابر رطوبت: تا 50%
 • درصد سطح سوراخ شده: 17.85 درصد
موجودی: موجود در انبار
3,570,138 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا در تهران (روز کاری): 1 روز کاری
 • رنگ فلیس: فلیس سفید
 • مقاومت در برابر رطوبت: تا 50%
 • وزن تایل: 5.8 کیلوگرم بر مترمربع
 • ضخامت: 9.5 میلی‌متر
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • رنگ فلیس: فلیس سفید
 • حداقل زمان ارسال کالا در تهران (روز کاری): 1 روز کاری
 • ابعاد : 60*60 سانتی‌متر
 • مقاومت در برابر رطوبت: تا 50%
 • وزن تایل: 7 کیلوگرم بر مترمربع
موجودی: موجود در انبار
3,340,656 ریال
0 نقد و بررسی
 • رنگ فلیس: فلیس سفید
 • حداقل زمان ارسال کالا در تهران (روز کاری): 1 روز کاری
 • وزن تایل: 5.9 کیلوگرم بر مترمربع
 • درصد سطح سوراخ شده: 23 درصد
 • مقاومت در برابر رطوبت: تا 50%
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • رنگ فلیس: فلیس سفید
 • مقاومت در برابر رطوبت: تا 50%
 • ضخامت: 9.5 میلی‌متر
 • حداقل زمان ارسال کالا در تهران (روز کاری): 1 روز کاری
 • مبدا برند: ایران - آلمان
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا در تهران (روز کاری): 1 روز کاری
 • رنگ فلیس: فلیس سفید
 • درصد سطح سوراخ شده: 23 درصد
 • ابعاد : 60*60 سانتی‌متر
 • وزن تایل: 5.9 کیلوگرم بر مترمربع
موجودی: موجود در انبار
3,570,138 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا در تهران (روز کاری): 1 روز کاری
 • مقاومت در برابر رطوبت: تا 60%
 • ضخامت: 9.5 میلی‌متر
 • وزن تایل: 7.5 کیلوگرم بر مترمربع
 • درصد سطح سوراخ شده: 0 درصد
موجودی: موجود در انبار
2,479,158 ریال
0 نقد و بررسی
 • ابعاد : 60*60 سانتی‌متر
 • ضخامت: 9.5 میلی‌متر
 • مبدا برند: ایران - آلمان
 • تولید کننده: کناف ایران
 • نوع محصول: تایل روکش PVC با فویل الومینیوم
موجودی: موجود در انبار
2,655,972 ریال
0 نقد و بررسی
 • سایز: 0.30*29*24 میلی‌متر
 • حداقل زمان ارسال کالا در تهران (روز کاری): 1 روز کاری
 • مبدا برند: ایران - آلمان
 • تولید کننده: کناف ایران
 • نوع محصول: پروفیل 600
موجودی: موجود در انبار
96,558 ریال
0 نقد و بررسی
 • سایز: 0.35*37*24 میلی‌متر
 • حداقل زمان ارسال کالا در تهران (روز کاری): 1 روز کاری
 • مبدا برند: ایران - آلمان
 • تولید کننده: کناف ایران
 • نوع محصول: پروفیل 3600
موجودی: موجود در انبار
684,684 ریال
0 نقد و بررسی
 • سایز: 0.05*24*24 میلی‌متر
 • حداقل زمان ارسال کالا در تهران (روز کاری): 1 روز کاری
 • مبدا برند: ایران - آلمان
 • تولید کننده: کناف ایران
 • نوع محصول: پروفیل 3000
موجودی: موجود در انبار
379,335 ریال
0 نقد و بررسی
 • طول : 20 سانتی‌متر
 • حداقل زمان ارسال کالا در تهران (روز کاری): 1 روز کاری
 • مبدا برند: ایران - آلمان
 • تولید کننده: کناف ایران
 • نوع محصول: مفتول آویز
موجودی: موجود در انبار
1,180,850 ریال
0 نقد و بررسی
 • ابعاد : 20*20 سانتی‌‌‌متر
 • حداقل زمان ارسال کالا در تهران (روز کاری): 1 روز کاری
 • مبدا برند: ایران - آلمان
 • تولید کننده: کناف ایران
 • نوع محصول: دریچه بازدید با پنل 12.5 مدل MR
موجودی: موجود در انبار
2,194,500 ریال
0 نقد و بررسی
 • ابعاد : 1.25*120*240 سانتی‌متر
 • حداقل زمان ارسال کالا در تهران (روز کاری): 1 روز کاری
 • مبدا برند: ایران - آلمان
 • تولید کننده: کناف ایران
 • نوع محصول: پنل روکش دار گچی مقاوم در برابر اتش و رطوبت مدل FM
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • ابعاد : 0.95*120*240 سانتی‌متر
 • حداقل زمان ارسال کالا در تهران (روز کاری): 1 روز کاری
 • مبدا برند: ایران - آلمان
 • تولید کننده: کناف ایران
 • نوع محصول: پنل روکش دار گچی مقاوم در برابر رطوبت مدل MR
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • ابعاد : 1.25*120*240 سانتی‌متر
 • حداقل زمان ارسال کالا در تهران (روز کاری): 1 روز کاری
 • مبدا برند: ایران - آلمان
 • تولید کننده: کناف ایران
 • نوع محصول: پنل روکش دار گچی مقاوم در برابر اتش مدل FR
موجودی: ناموجود
- ریال