1982 محصول
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
 • جریان : 0.13 آمپر
 • حجم هوادهی : 100 متر مکعب در ساعت
 • توان: 19 وات
 • وزن: 0.87 کیلوگرم
موجودی: موجود در انبار
1,656,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
 • دور موتور (RPM): 2050 دور در دقیقه
 • شدت صدا: 43 دسی‌بل
 • جریان : 0.33 آمپر
 • حجم هوادهی : 120 متر مکعب در ساعت
موجودی: موجود در انبار
3,520,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
 • درجه حفاظت موتور: 54
 • دور موتور (RPM): 1400 دور در دقیقه
 • قطرپروانه : 50 سانتی‌متر
 • تولید کننده: دمنده
موجودی: موجود در انبار
26,880,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
 • درجه حفاظت موتور: 54
 • قطرپروانه : 80 سانتی‌متر
 • مدل فن: VIB-80R6T3+Ecotop
 • حجم هوادهی : 25300 متر مکعب در ساعت
موجودی: موجود در انبار
100,000,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
 • درجه حفاظت موتور: 54
 • جریان : 0.3 آمپر
 • حجم هوادهی : 650 متر مکعب در ساعت
 • توان: 60 وات
موجودی: موجود در انبار
14,850,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
 • دور موتور (RPM): 1400 دور در دقیقه
 • شدت صدا: 60 دسی‌بل
 • جریان : 0.44 آمپر
 • حجم هوادهی : 850 متر مکعب در ساعت
موجودی: موجود در انبار
24,570,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
 • شدت صدا: 61 دسی‌بل
 • جریان : 1.03 آمپر
 • حجم هوادهی : 1450 متر مکعب در ساعت
 • وزن: 12.6 کیلوگرم
موجودی: موجود در انبار
30,240,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
 • شدت صدا: 61 دسی‌بل
 • جریان : 1.5 آمپر
 • حجم هوادهی : 1600 متر مکعب در ساعت
 • توان: 320 وات
موجودی: موجود در انبار
26,160,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
 • قطرپروانه : 20 سانتی‌متر
 • شدت صدا: 61 دسی‌بل
 • جریان : 0.82 آمپر
 • حجم هوادهی : 1650 متر مکعب در ساعت
موجودی: موجود در انبار
26,160,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
 • شدت صدا: 64 دسی‌بل
 • جریان : 0.85 آمپر
 • حجم هوادهی : 940 متر مکعب در ساعت
 • توان: 175 وات
موجودی: موجود در انبار
23,440,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
 • شدت صدا: 65 دسی‌بل
 • جریان : 0.48 آمپر
 • حجم هوادهی : 980 متر مکعب در ساعت
 • توان: 205 وات
موجودی: موجود در انبار
23,440,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
 • شدت صدا: 68 دسی‌بل
 • جریان : 0.85 آمپر
 • حجم هوادهی : 720 متر مکعب در ساعت
 • توان: 180 وات
موجودی: موجود در انبار
21,690,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
 • شدت صدا: 63 دسی‌بل
 • جریان : 0.65 آمپر
 • حجم هوادهی : 550 متر مکعب در ساعت
 • توان: 125 وات
موجودی: موجود در انبار
5,550,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
 • شدت صدا: 63 دسی‌بل
 • جریان : 0.65 آمپر
 • حجم هوادهی : 550 متر مکعب در ساعت
 • توان: 125 وات
موجودی: موجود در انبار
7,360,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
 • شدت صدا: 48 دسی‌بل
 • جریان : 0.3 آمپر
 • حجم هوادهی : 450 متر مکعب در ساعت
 • توان: 65 وات
موجودی: موجود در انبار
3,840,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
 • شدت صدا: 58 دسی‌بل
 • جریان : 1.4 آمپر
 • حجم هوادهی : 4500 متر مکعب در ساعت
 • توان: 280 وات
موجودی: موجود در انبار
11,500,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
 • شدت صدا: 59 دسی‌بل
 • جریان : 0.62 آمپر
 • حجم هوادهی : 4500 متر مکعب در ساعت
 • توان: 240 وات
موجودی: موجود در انبار
11,500,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
 • شدت صدا: 74 دسی‌بل
 • جریان : 3.5 آمپر
 • حجم هوادهی : 17000 متر مکعب در ساعت
 • توان: 1500 وات
موجودی: موجود در انبار
39,410,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
 • شدت صدا: 68 دسی‌بل
 • حجم هوادهی : 2000 متر مکعب در ساعت
 • جریان : 0.65 آمپر
 • توان: 140 وات
موجودی: موجود در انبار
7,240,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
 • شدت صدا: 59 دسی‌بل
 • جریان : 0.4 آمپر
 • حجم هوادهی : 2200 متر مکعب در ساعت
 • توان: 125 وات
موجودی: موجود در انبار
8,540,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
 • جریان : 0.68 آمپر
 • وزن: 4.2 کیلوگرم
 • حجم هوادهی : 2300 متر مکعب در ساعت
 • توان: 135 وات
موجودی: موجود در انبار
8,540,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
 • درجه حفاظت موتور: 54
 • وزن: 4.2 کیلوگرم
 • حجم هوادهی : 2400 متر مکعب در ساعت
 • توان: 180 وات
موجودی: موجود در انبار
8,540,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • ضمانت: 7 ساله
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 3
 • رنگ: کروم
 • نوع آبکاری: نیکل/کروم
 • جنس دسته: زاماک
موجودی: موجود در انبار
6,400,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • ضمانت: 7 ساله
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 3
 • رنگ: کروم
 • جنس تنه: آلیاژ برنج
 • مبدا برند: ایران
موجودی: موجود در انبار
7,200,000 ریال