هایپرساز :: فروشگاه آنلاین مصالح ساختمانی

منو
1968 محصول
0 نقد و بررسی
 • نوع محصول: کاشی کف و دیوار
 • وزن (kg): 1.368 کیلوگرم
 • تعداد در کارتن: 8 عدد
 • ابعاد (cm): 60*30 سانتی‌متر
 • تولید کننده: نگار گستر جاوید
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • نوع محصول: کاشی کف و دیوار
 • وزن (kg): 1.368 کیلوگرم
 • تعداد در کارتن: 8 عدد
 • ابعاد (cm): 60*30 سانتی‌متر
 • تولید کننده: نگار گستر جاوید
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • نوع محصول: کاشی کف و دیوار
 • رنگ: طلایی
 • وزن (kg): 1.368 کیلوگرم
 • تعداد در کارتن: 8 عدد
 • ابعاد (cm): 60*30 سانتی‌متر
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • نوع محصول: کاشی کف و دیوار
 • رنگ: سفید
 • وزن (kg): 1.368 کیلوگرم
 • تعداد در کارتن: 8 عدد
 • ابعاد (cm): 60*30 سانتی‌متر
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • نوع محصول: کاشی کف و دیوار
 • وزن (kg): 1.368 کیلوگرم
 • تعداد در کارتن: 8 عدد
 • ابعاد (cm): 60*30 سانتی‌متر
 • تولید کننده: نگار گستر جاوید
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • نوع محصول: کاشی کف و دیوار
 • ویژگی خاص: رکتیفاید شده
 • وزن (kg): 1.368 کیلوگرم
 • تعداد در کارتن: 8 عدد
 • ابعاد (cm): 60*30 سانتی‌متر
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • نوع محصول: کاشی کف و دیوار
 • وزن (kg): 1.368 کیلوگرم
 • تعداد در کارتن: 8 عدد
 • ابعاد (cm): 60*30 سانتی‌متر
 • تولید کننده: نگار گستر جاوید
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • نوع محصول: کاشی کف و دیوار
 • وزن (kg): 1.368 کیلوگرم
 • تعداد در کارتن: 8 عدد
 • ابعاد (cm): 60*30 سانتی‌متر
 • تولید کننده: نگار گستر جاوید
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • نوع محصول: کاشی کف و دیوار
 • رنگ: سفید
 • وزن (kg): 1.368 کیلوگرم
 • تعداد در کارتن: 8 عدد
 • ابعاد (cm): 60*30 سانتی‌متر
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • نوع محصول: کاشی کف و دیوار
 • رنگ: سفید
 • وزن (kg): 1.368 کیلوگرم
 • تعداد در کارتن: 8 عدد
 • ابعاد (cm): 60*30 سانتی‌متر
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • نوع محصول: کاشی کف و دیوار
 • وزن (kg): 1.368 کیلوگرم
 • تعداد در کارتن: 8 عدد
 • ابعاد (cm): 60*30 سانتی‌متر
 • تولید کننده: نگار گستر جاوید
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • نوع محصول: کاشی کف
 • وزن (kg): 0.6 کیلوگرم
 • ابعاد (cm): 60*60 سانتی‌متر
 • تعداد در کارتن: 2 عدد
 • تولید کننده: نگار گستر جاوید
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • نوع محصول: کاشی کف
 • وزن (kg): 0.6 کیلوگرم
 • ابعاد (cm): 60*60 سانتی‌متر
 • تعداد در کارتن: 2 عدد
 • تولید کننده: نگار گستر جاوید
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • نوع محصول: کاشی کف
 • وزن (kg): 0.6 کیلوگرم
 • ابعاد (cm): 60*60 سانتی‌متر
 • تعداد در کارتن: 2 عدد
 • تولید کننده: نگار گستر جاوید
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • نوع محصول: کاشی کف
 • وزن (kg): 0.6 کیلوگرم
 • ابعاد (cm): 60*60 سانتی‌متر
 • تعداد در کارتن: 2 عدد
 • تولید کننده: نگار گستر جاوید
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • نوع محصول: کاشی کف
 • وزن (kg): 0.6 کیلوگرم
 • ابعاد (cm): 60*60 سانتی‌متر
 • تعداد در کارتن: 2 عدد
 • تولید کننده: نگار گستر جاوید
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • نوع محصول: کاشی کف
 • وزن (kg): 0.6 کیلوگرم
 • ابعاد (cm): 60*60 سانتی‌متر
 • تعداد در کارتن: 2 عدد
 • تولید کننده: نگار گستر جاوید
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • نوع محصول: کاشی کف
 • وزن (kg): 0.6 کیلوگرم
 • ابعاد (cm): 60*60 سانتی‌متر
 • تعداد در کارتن: 2 عدد
 • تولید کننده: نگار گستر جاوید
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • نوع محصول: کاشی کف
 • وزن (kg): 0.6 کیلوگرم
 • ابعاد (cm): 60*60 سانتی‌متر
 • تعداد در کارتن: 2 عدد
 • تولید کننده: نگار گستر جاوید
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • نوع محصول: کاشی کف
 • وزن (kg): 0.6 کیلوگرم
 • ابعاد (cm): 60*60 سانتی‌متر
 • تعداد در کارتن: 2 عدد
 • تولید کننده: نگار گستر جاوید
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • نوع محصول: کاشی کف
 • وزن (kg): 0.6 کیلوگرم
 • ابعاد (cm): 60*60 سانتی‌متر
 • تعداد در کارتن: 2 عدد
 • تولید کننده: نگار گستر جاوید
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • نوع محصول: کاشی کف
 • وزن (kg): 0.6 کیلوگرم
 • ابعاد (cm): 60*60 سانتی‌متر
 • تعداد در کارتن: 2 عدد
 • تولید کننده: نگار گستر جاوید
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • نوع محصول: کاشی کف
 • وزن (kg): 0.6 کیلوگرم
 • ابعاد (cm): 60*60 سانتی‌متر
 • تعداد در کارتن: 2 عدد
 • تولید کننده: نگار گستر جاوید
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • نوع محصول: کاشی کف
 • وزن (kg): 0.6 کیلوگرم
 • ابعاد (cm): 60*60 سانتی‌متر
 • تعداد در کارتن: 2 عدد
 • تولید کننده: نگار گستر جاوید
موجودی: ناموجود
- ریال