243 محصول
0 نقد و بررسی
 • تعداد در کیسه: 2000
 • حداقل زمان ارسال کالا در تهران (روز کاری): 1 روز کاری
 • مبدا برند: ایران
 • تولید کننده: پوزولان
 • کاربرد: لوله بتونی
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • تعداد در کیسه: 2000
 • حداقل زمان ارسال کالا در تهران (روز کاری): 1 روز کاری
 • پوشش بتن - کاور: 20 میلی‌متر
 • حداکثر ضخامت میلگرد: 12 میلی‌متر
 • حداقل ضخامت میلگرد : 8 میلی‌متر
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • تعداد در کیسه: 1000
 • حداقل زمان ارسال کالا در تهران (روز کاری): 1 روز کاری
 • پوشش بتن - کاور: 25 میلی‌متر
 • حداکثر ضخامت میلگرد: 22 میلی‌متر
 • حداقل ضخامت میلگرد : 8 میلی‌متر
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • تعداد در کیسه: 500
 • حداقل زمان ارسال کالا در تهران (روز کاری): 1 روز کاری
 • پوشش بتن - کاور: 25 میلی‌متر
 • حداکثر ضخامت میلگرد: 32 میلی‌متر
 • حداقل ضخامت میلگرد : 12 میلی‌متر
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا در تهران (روز کاری): 1 روز کاری
 • قطعه: رویه
 • قطر : 111 میلی‌متر
 • ارتفاع : 140 میلی‌متر
 • شعاع: 55.5 میلی‌متر
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا در تهران (روز کاری): 1 روز کاری
 • تعداد در کیسه: 400
 • حداکثر ضخامت میلگرد: 42 میلی‌متر
 • حداقل ضخامت میلگرد : 32 میلی‌متر
 • پوشش بتن - کاور: 10 میلی‌متر
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا در تهران (روز کاری): 1 روز کاری
 • تعداد در کیسه: 50
 • طول میان بلت: ‎200 میلی‌متر
 • مبدا برند: ایران
 • تولید کننده: پوزولان
موجودی: موجود در انبار
7,850,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا در تهران (روز کاری): 1 روز کاری
 • تعداد در کیسه: 25
 • حداقل ضخامت میلگرد : تا 12 میلی‌متر
 • پوشش بتن - کاور: 100 میلی‌متر
 • مبدا برند: ایران
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • تعداد در کیسه: 100
 • حداقل زمان ارسال کالا در تهران (روز کاری): 1 روز کاری
 • قطر بلت: 16-18 میلی‌متر
 • قطر مخروط: 25 میلی‌متر
 • طول مخروط: 20 سانتی‌متر
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا در تهران (روز کاری): 1 روز کاری
 • ضخامت نوار : 3 میلی‌متر
 • عرض نوار : 10 میلی‌متر
 • مبدا برند: ایران
 • تولید کننده: پوزولان
موجودی: موجود در انبار
455,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا در تهران (روز کاری): 1 روز کاری
 • مبدا برند: ایران
 • تولید کننده: پوزولان
 • نوع محصول: نوار چفت قطع بتن
موجودی: موجود در انبار
260,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا در تهران (روز کاری): 1 روز کاری
 • تعداد در کیسه: 2000
 • حداکثر ضخامت میلگرد: 16 میلی‌متر
 • حداقل ضخامت میلگرد : 8 میلی‌متر
 • مبدا برند: ایران
موجودی: موجود در انبار
24,000,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا در تهران (روز کاری): 1 روز کاری
 • تعداد حفره برای عبور کانال: 8
 • قطر استرند: 90 میلی‌متر
 • مبدا برند: ایران
 • تولید کننده: پوزولان
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • تعداد در کیسه: 50
 • حداقل زمان ارسال کالا در تهران (روز کاری): 1 روز کاری
 • حداکثر ضخامت میلگرد: 16 میلی‌متر
 • حداقل ضخامت میلگرد : 8 میلی‌متر
 • مبدا برند: ایران
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • درجه اسیدی (PH): 8.5
 • وزن مخصوص: 1.6 گرم بر سانتی‌مترمکعب
موجودی: موجود در انبار
1,319,500 ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا در تهران (روز کاری): 4 روز کاری
 • وزن: 2.3 کیلوگرم
 • ابعاد : 200*100*1 سانتی‌متر
 • مبدا برند: ایران
 • تولید کننده: سجاد فوم
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا در تهران (روز کاری): 1 روز کاری
 • تعداد در کیسه: 100
 • حداکثر ضخامت میلگرد: 16 میلی‌متر
 • حداقل ضخامت میلگرد : 8 میلی‌متر
 • مبدا برند: ایران
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • تعداد در کیسه: 1000
 • حداقل زمان ارسال کالا در تهران (روز کاری): 1 روز کاری
 • مبدا برند: ایران
 • تولید کننده: پوزولان
 • نوع محصول: مخروط سر میان بلت
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا در تهران (روز کاری): 4 روز کاری
 • وزن: 2.4 کیلوگرم
 • ابعاد : 200*50*25 سانتی‌متر
 • مبدا برند: ایران
 • تولید کننده: سجاد فوم
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا در تهران (روز کاری): 4 روز کاری
 • وزن: 1.67 کیلوگرم
 • ابعاد : 100*65*24.5 سانتی‌متر
 • مبدا برند: ایران
 • تولید کننده: سجاد فوم
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • تعداد در کیسه: 2000
 • حداقل زمان ارسال کالا در تهران (روز کاری): 1 روز کاری
 • مبدا برند: ایران
 • تولید کننده: پوزولان
 • نوع محصول: فاصله نگهدار کفی فوم
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا در تهران (روز کاری): 1 روز کاری
 • تعداد در کیسه: 2000
 • ارتفاع : 10 میلی‌متر
 • مبدا برند: ایران
 • تولید کننده: پوزولان
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا در تهران (روز کاری): 1 روز کاری
 • تعداد در کیسه: 250
 • درز انقطاع: 3.7 میلی‌متر
 • قطر : 150 میلی‌متر
 • حد فاصله : 14 میلی‌متر
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا در تهران (روز کاری): 1 روز کاری
 • مبدا برند: ایران
 • تولید کننده: پوزولان
 • نوع محصول: درپوش بلت
موجودی: ناموجود
- ریال