هایپرساز :: فروشگاه آنلاین مصالح ساختمانی

منو
83 محصول
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
 • نوع محصول: الیاف پلی پروپیلن بتن (طول 12 میلیمتر)
 • مبدا برند: ایران
 • تولید کننده: رایحه بتن سبز
 • درصد ازدیاد طول: 80%
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
 • نوع محصول: ملات اماده ساخت قطعات بتنی پیش ساخته دکوراتیو
 • مبدا برند: ایران
 • تولید کننده: رایحه بتن سبز
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • PH: قلیایی
 • وزن مخصوص (kg/L): 1.5
 • شکل ظاهری: پودر طوسی و سفید
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
 • نوع محصول: ملات ترمیم کننده کف های بتنی
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • قدرت اتصال: بیش از بستر بتنی
 • مقاومت فشاری 7 روزه: 60 مگاپاسکال
 • اشتعال پذیری: ندارد
 • وزن مخصوص (kg*m3): 1785
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • مقاومت خمشی 7 روزه: >250 kg/cm2
 • مقاومت فشاری: 700 kg/cm2
 • وزن مخصوص: 1.8 ±0.02 ( kg*L)
 • نسبت اختلاط: A:1kg , B:0.5kg , C:402kg
 • رنگ: طوسی
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • زمان سخت شدن نهایی: 7 روز
 • وزن مخصوص: 1485 (kg*m3)
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
 • نوع محصول: چسب اتصال بتن بر پایه اپوکسی
 • مبدا برند: ایران
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • نوع محصول: رزین تزریق اب اپوکسی اب دوست
 • مبدا برند: ایران
 • تولید کننده: رایحه بتن سبز
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
 • زمان خشک شدن سطحی: 18-24 hours
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • نوع محصول: ملات خود تراز تک جزئی
 • مبدا برند: ایران
 • تولید کننده: رایحه بتن سبز
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
 • خشک شدن اولیه: 5 ساعت
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • نوع محصول: ملات خود تراز دوجزئی با الیاف PVA
 • مبدا برند: ایران
 • تولید کننده: رایحه بتن سبز
 • مقاومت فشاری: 23 N/mm2
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • تولید کننده: رایحه بتن سبز
 • نوع محصول: چسب کاشی خمیری ویژه
 • انعطاف پذیری: محدود
 • مقاومت در برابر رطوبت: خوب
 • مقاومت چسبندگی: 2 N/mm2
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • مقدار مصرف: پانصد گرم به ازای 100 کیلوگرم سیمان
 • نیترات: ندارد
 • میزان کلراید: فاقد کلراید
 • نقطه انجماد: ندارد
 • درجه اشتعال: غیر آتشزا
موجودی: موجود در انبار
1,800,000 ریال
0 نقد و بررسی
 • تولید کننده: رایحه بتن سبز
 • نوع محصول: گروت با مقاومت 800
 • نفوذ آب: کمتر از 10 میلی متر
 • مقاومت کششی در حالت روان 28 روزه: 4.04 مگاپاسکال
 • مقاومت خمشی در حالت روان 28 روزه: 6.95 مگاپاسکال
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • چگالی: 2000 کیلوگرم در مترمکعب
 • مقاومت خمشی 7 روزه: 12.5 مگاپاسکال
 • مقاومت فشاری 28 روزه: 85 مگاپاسکال
 • مقاومت فشاری 7 روزه: 40 مگاپاسکال
 • مقاومت کششی 7 روزه: 15 مگاپاسکال
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • مقدار مصرف: 3% ~ 5%
 • نقطه اشتعال: ندارد
 • درجه انجماد: صفر درجه سانتیگراد
 • نیترات: ندارد
 • میزان کلراید: فاقد کلراید
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • انعطاف پذیری: تا 5- درجه سانتیگراد بدون ترک خوردگی
 • مقاومت حرارتی: در 100 درجه سانتیگاد بدون شره
 • اشتعال پذیری: ندارد
 • رقیق کننده: آب
 • وزن مخصوص gr /cm3: 1 - 1.3
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • زمان گیرش نهایی: هفت روز در 25 درجه سانتی­گراد
 • زمان گیرش اولیه: بیست و چهار ساعت در 25 درجه سانتی­گراد
 • پایداری چسبندگی: 5.2 مگاپاسکال
 • زمان خشک شدن سطحی: دوازده ساعت در 25 درجه سانتیگراد
 • شکل ظاهری: سیاه براق
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
 • وزن هر کیسه : 30 کیلوگرم
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
 • مبدا برند: ایران
 • تولید کننده: گچ یاران سمنان
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • مبدا برند: ایران
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
 • تولید کننده: جمیل گچ
 • نوع محصول: ماسه کیسه‌ای دوبارشور
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • وزن هر کیسه : 25 کیلوگرم
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
 • مبدا برند: ایران
 • تولید کننده: جمیل گچ
 • نوع محصول: شن
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • تیپ: 2
 • وزن هر کیسه : 50 کیلوگرم
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
 • مبدا برند: ایران
 • تولید کننده: سیمان تهران
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 3
 • تیپ: 2
 • وزن هر کیسه : 50 کیلوگرم
 • مبدا برند: ایران
 • تولید کننده: سیمان تهران
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
 • مبدا برند: ایران
 • تولید کننده: جمیل گچ
 • نوع محصول: شن و ماسه
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
 • مبدا برند: ایران
 • تولید کننده: جمیل گچ
 • نوع محصول: شن
موجودی: ناموجود
- ریال
0 نقد و بررسی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
 • مبدا برند: ایران
 • تولید کننده: معدن گودرزی
 • نوع محصول: خاک رس
موجودی: ناموجود
- ریال