هایپرساز :: فروشگاه آنلاین مصالح ساختمانی

منو

فیلتر ها

ریال - ریال
362 محصول
0 نقد و بررسی
  • ابعاد بیرونی (cm): 50*90
  • تولید کننده: آلبا گاز
  • تعداد شعله: 5 شعله
  • گرید انرژی: A
  • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
موجودی: موجود در انبار
28,200,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
  • ابعاد بیرونی (cm): 52*92
  • تولید کننده: آلبا گاز
  • تعداد شعله: 5 شعله
  • گرید انرژی: A
  • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
موجودی: موجود در انبار
33,900,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
  • ابعاد بیرونی (cm): 51.5*91
  • تولید کننده: آلبا گاز
  • تعداد شعله: 5 شعله
  • گرید انرژی: A
  • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
موجودی: موجود در انبار
33,900,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
  • ابعاد بیرونی (cm): 50*90
  • تولید کننده: آلبا گاز
  • تعداد شعله: 5 شعله
  • گرید انرژی: A
  • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
موجودی: موجود در انبار
36,200,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
  • ابعاد بیرونی (cm): 50*90
  • تولید کننده: آلبا گاز
  • تعداد شعله: 5 شعله
  • گرید انرژی: A
  • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
موجودی: موجود در انبار
36,200,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
  • ابعاد بیرونی (cm): 50*86
  • تولید کننده: آلبا گاز
  • تعداد شعله: 5 شعله
  • گرید انرژی: A
  • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
موجودی: موجود در انبار
28,600,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
  • ابعاد بیرونی (cm): 50*90
  • تولید کننده: آلبا گاز
  • تعداد شعله: 5 شعله
  • گرید انرژی: A
  • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
موجودی: موجود در انبار
28,600,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
  • ابعاد بیرونی (cm): 50*90
  • تولید کننده: آلبا گاز
  • تعداد شعله: 5 شعله
  • گرید انرژی: A
  • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
موجودی: موجود در انبار
31,000,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
  • ابعاد بیرونی (cm): 50*90
  • تولید کننده: آلبا گاز
  • تعداد شعله: 5 شعله
  • گرید انرژی: A
  • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
موجودی: موجود در انبار
31,000,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
  • ابعاد بیرونی (cm): 50*90
  • تولید کننده: آلبا گاز
  • تعداد شعله: 5 شعله
  • گرید انرژی: A
  • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
موجودی: موجود در انبار
39,300,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
  • ابعاد بیرونی (cm): 50*90
  • تولید کننده: آلبا گاز
  • تعداد شعله: 5 شعله
  • گرید انرژی: A
  • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
موجودی: موجود در انبار
30,000,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
  • ابعاد بیرونی (cm): 51*30
  • تولید کننده: آلبا گاز
  • تعداد شعله: 2 شعله
  • گرید انرژی: A
  • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
موجودی: موجود در انبار
14,260,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
  • ابعاد بیرونی (cm): 50*58
  • تولید کننده: آلبا گاز
  • تعداد شعله: 4 شعله
  • گرید انرژی: A
  • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
موجودی: موجود در انبار
21,620,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
  • ابعاد بیرونی (cm): 50*61
  • تولید کننده: آلبا گاز
  • تعداد شعله: 4 شعله
  • گرید انرژی: A
  • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
موجودی: موجود در انبار
23,570,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
  • ابعاد بیرونی (cm): 50*90
  • تولید کننده: آلبا گاز
  • جنس: شیشه و استیل
  • گرید انرژی: A
  • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
موجودی: موجود در انبار
29,300,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
  • ابعاد بیرونی (cm): 50*90
  • تولید کننده: آلبا گاز
  • جنس: شیشه و استیل
  • گرید انرژی: A
  • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
موجودی: موجود در انبار
29,300,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
  • ابعاد بیرونی (cm): 50*90
  • تولید کننده: آلبا گاز
  • جنس: شیشه و استیل
  • گرید انرژی: A
  • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
موجودی: موجود در انبار
32,200,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
  • ابعاد بیرونی (cm): 50*90
  • تولید کننده: آلبا گاز
  • تعداد شعله: 5 شعله
  • گرید انرژی: A
  • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
موجودی: موجود در انبار
37,300,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
  • ابعاد بیرونی (cm): 52*95
  • تولید کننده: آلبا گاز
  • تعداد شعله: 6 شعله
  • گرید انرژی: A
  • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
موجودی: موجود در انبار
32,200,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
  • ابعاد بیرونی (cm): 50*30
  • تولید کننده: آلبا گاز
  • تعداد شعله: 2 شعله
  • گرید انرژی: A
  • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
موجودی: موجود در انبار
14,500,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
  • ابعاد بیرونی (cm): 50*58
  • تولید کننده: آلبا گاز
  • تعداد شعله: 4 شعله
  • گرید انرژی: A
  • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
موجودی: موجود در انبار
21,850,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
  • ابعاد بیرونی (cm): 50*90
  • تولید کننده: آلبا گاز
  • تعداد شعله: 5 شعله
  • گرید انرژی: A
  • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
موجودی: موجود در انبار
30,500,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
  • ابعاد بیرونی (cm): 52*95
  • تولید کننده: آلبا گاز
  • تعداد شعله: 6 شعله
  • گرید انرژی: A
  • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
موجودی: موجود در انبار
33,300,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
  • رنگ: مشکی
  • تولید کننده: آلبا گاز
  • طول (cm): 59 سانتی‌متر
  • حجم داخلی: 72 لیتر
  • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
موجودی: موجود در انبار
67,000,000 ریال / عدد