هایپرساز :: فروشگاه آنلاین مصالح ساختمانی

منو

فیلتر ها

ریال - ریال
50 محصول
0 نقد و بررسی
 • رنگ: مشکی
 • تولید کننده: آلبا گاز
 • طول (cm): 59 سانتی‌متر
 • حجم داخلی: 72 لیتر
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
موجودی: موجود در انبار
52,000,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • ارتفاع (cm): 67
 • تولید کننده: آلبا گاز
 • طول (cm): 59 سانتی‌متر
 • حجم داخلی: 72 لیتر
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
موجودی: موجود در انبار
54,000,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • رنگ: سفید
 • تولید کننده: آلبا گاز
 • طول (cm): 59 سانتی‌متر
 • حجم داخلی: 72 لیتر
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
موجودی: موجود در انبار
54,000,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • عرض (cm): 65 سانتی‌متر
 • نوع محصول: فر توکار
 • رنگ: مشکی
 • حجم داخلی: 72 لیتر
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
موجودی: موجود در انبار
61,000,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • ارتفاع (cm): 67
 • تولید کننده: آلبا گاز
 • طول (cm): 59 سانتی‌متر
 • حجم داخلی: 72 لیتر
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
موجودی: موجود در انبار
63,000,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • رنگ: مشکی
 • تولید کننده: آلبا گاز
 • طول (cm): 59 سانتی‌متر
 • حجم داخلی: 72 لیتر
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
موجودی: موجود در انبار
51,750,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • رنگ: مشکی
 • تولید کننده: آلبا گاز
 • طول (cm): 59 سانتی‌متر
 • حجم داخلی: 72 لیتر
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
موجودی: موجود در انبار
65,500,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • جنس: شیشه و استیل
 • تولید کننده: آلبا گاز
 • حجم داخلی: 72 لیتر
 • طول (cm): 59 سانتی‌متر
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
موجودی: موجود در انبار
67,500,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • رنگ: سفید
 • تولید کننده: آلبا گاز
 • حجم داخلی: 72 لیتر
 • طول (cm): 59 سانتی‌متر
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
موجودی: موجود در انبار
67,500,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • رنگ: نقره ای
 • تولید کننده: آلبا گاز
 • حجم داخلی: 72 لیتر
 • طول (cm): 59 سانتی‌متر
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
موجودی: موجود در انبار
69,500,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • رنگ: مشکی
 • تولید کننده: آلبا گاز
 • طول (cm): 59 سانتی‌متر
 • حجم داخلی: 72 لیتر
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
موجودی: موجود در انبار
72,000,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • رنگ: سفید
 • تولید کننده: آلبا گاز
 • طول (cm): 90 سانتی‌متر
 • حجم داخلی: 95 لیتر
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
موجودی: موجود در انبار
88,000,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • رنگ: مشکی
 • تولید کننده: آلبا گاز
 • جنس: شیشه و استیل
 • حجم داخلی: 95 لیتر
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
موجودی: موجود در انبار
88,000,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • رنگ: مشکی
 • تولید کننده: آلبا گاز
 • طول (cm): 90 سانتی‌متر
 • عرض (cm): 54 سانتی‌متر
 • ارتفاع (cm): 57
موجودی: موجود در انبار
86,000,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
موجودی: موجود در انبار
34,536,590 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
موجودی: موجود در انبار
34,466,902 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
موجودی: موجود در انبار
34,043,903 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
موجودی: موجود در انبار
34,527,415 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
موجودی: موجود در انبار
33,959,501 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
موجودی: موجود در انبار
33,833,498 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
موجودی: موجود در انبار
33,833,498 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
موجودی: موجود در انبار
35,672,947 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
موجودی: موجود در انبار
37,059,565 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
موجودی: موجود در انبار
34,068,341 ریال / عدد