هایپرساز :: فروشگاه آنلاین مصالح ساختمانی

منو

فیلتر ها

ریال - ریال
80 محصول
0 نقد و بررسی
 • رنگ: خاکستری روشن
 • ابعاد (cm): 90*30
 • نوع محصول: کاشی دیواری
 • کیفیت: درجه 1
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
موجودی: موجود در انبار
1,080,000 ریال / بسته
0 نقد و بررسی
 • رنگ: کرم
 • ابعاد (cm): 100*33
 • نوع محصول: کاشی دیواری
 • کیفیت: درجه 1
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
موجودی: موجود در انبار
1,189,500 ریال / بسته
0 نقد و بررسی
 • رنگ: سفید
 • ابعاد (cm): 120*60
 • نوع محصول: کاشی پرسلان
 • کیفیت: درجه 1
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
موجودی: موجود در انبار
3,326,400 ریال / بسته
0 نقد و بررسی
 • رنگ: بژ
 • ابعاد (cm): 120*60
 • نوع محصول: کاشی پرسلان
 • کیفیت: درجه 1
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
موجودی: موجود در انبار
1,900,800 ریال / بسته
0 نقد و بررسی
 • رنگ: کرم
 • ابعاد (cm): 90*30
 • نوع محصول: کاشی دیواری
 • کیفیت: درجه 1
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
موجودی: موجود در انبار
1,069,200 ریال / بسته
0 نقد و بررسی
 • رنگ: خاکستری
 • ابعاد (cm): 90*30
 • نوع محصول: کاشی دیواری
 • کیفیت: درجه 1
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
موجودی: موجود در انبار
1,235,250 ریال / بسته
0 نقد و بررسی
 • رنگ: طوسی
 • ابعاد (cm): 120*60
 • نوع محصول: کاشی پرسلان
 • کیفیت: درجه 1
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
موجودی: موجود در انبار
1,900,800 ریال / بسته
0 نقد و بررسی
 • رنگ: استخوانی
 • ابعاد (cm): 90*30
 • نوع محصول: کاشی دیواری
 • کیفیت: درجه 1
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
موجودی: موجود در انبار
1,097,250 ریال / بسته
0 نقد و بررسی
 • رنگ: استخوانی
 • ابعاد (cm): 80*80
 • نوع محصول: کاشی پرسلان
 • کیفیت: درجه 1
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
موجودی: موجود در انبار
2,304,000 ریال / بسته
0 نقد و بررسی
 • رنگ: استخوانی
 • ابعاد (cm): 100*100
 • نوع محصول: کاشی پرسلان
 • کیفیت: درجه 1
موجودی: موجود در انبار
3,300,000 ریال / بسته
0 نقد و بررسی
 • رنگ: طوسی روشن
 • ابعاد (cm): 100*50
 • نوع محصول: کاشی سرامیک
 • کیفیت: درجه 1
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
موجودی: موجود در انبار
1,162,500 ریال / بسته
0 نقد و بررسی
 • رنگ: سفید
 • ابعاد (cm): 100*33
 • نوع محصول: کاشی دیواری
 • کیفیت: درجه 1
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
موجودی: موجود در انبار
1,261,000 ریال / بسته
0 نقد و بررسی
 • رنگ: استخوانی
 • ابعاد (cm): 100*100
 • نوع محصول: کاشی پرسلان
 • کیفیت: درجه 1
موجودی: موجود در انبار
3,300,000 ریال / بسته
0 نقد و بررسی
 • رنگ: کرم
 • ابعاد (cm): 30*30
 • نوع محصول: کاشی پرسلان
 • کیفیت: درجه 1
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
موجودی: موجود در انبار
732,600 ریال / بسته
0 نقد و بررسی
 • رنگ: طوسی
 • ابعاد (cm): 80*80
 • نوع محصول: کاشی پرسلان
 • کیفیت: درجه 1
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
موجودی: موجود در انبار
1,843,200 ریال / بسته
0 نقد و بررسی
 • رنگ: طوسی روشن
 • ابعاد (cm): 90*30
 • نوع محصول: کاشی دیواری
 • کیفیت: درجه 1
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
موجودی: موجود در انبار
929,250 ریال / بسته
0 نقد و بررسی
 • رنگ: طوسی
 • ابعاد (cm): 120*60
 • نوع محصول: کاشی پرسلان
 • کیفیت: درجه 1
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
موجودی: موجود در انبار
2,678,400 ریال / بسته
0 نقد و بررسی
 • رنگ: بژ
 • ابعاد (cm): 60*60
 • نوع محصول: کاشی پرسلان
 • کیفیت: درجه 1
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
موجودی: موجود در انبار
826,200 ریال / بسته
0 نقد و بررسی
 • رنگ: قهوه ای
 • ابعاد (cm): 90*30
 • نوع محصول: کاشی دیواری
 • کیفیت: درجه 1
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
موجودی: موجود در انبار
1,066,500 ریال / بسته
0 نقد و بررسی
 • رنگ: سفید
 • ابعاد (cm): 100*33
 • نوع محصول: کاشی دیواری
 • کیفیت: درجه 1
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
موجودی: موجود در انبار
1,501,500 ریال / بسته
0 نقد و بررسی
 • رنگ: زیتونی
 • ابعاد (cm): 90*30
 • نوع محصول: کاشی دیواری
 • کیفیت: درجه 1
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
موجودی: موجود در انبار
1,092,000 ریال / بسته
0 نقد و بررسی
 • رنگ: بژ
 • ابعاد (cm): 60*60
 • نوع محصول: کاشی پرسلان
 • کیفیت: درجه 1
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
موجودی: موجود در انبار
826,200 ریال / بسته
0 نقد و بررسی
 • رنگ: کرم
 • ابعاد (cm): 90*30
 • نوع محصول: کاشی دیواری
 • کیفیت: درجه 1
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
موجودی: موجود در انبار
1,066,500 ریال / بسته
0 نقد و بررسی
 • رنگ: مشکی
 • ابعاد (cm): 100*33
 • نوع محصول: کاشی دیواری
 • کیفیت: درجه 1
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
موجودی: موجود در انبار
1,644,500 ریال / بسته