هایپرساز :: فروشگاه آنلاین مصالح ساختمانی

منو

فیلتر ها

ریال - ریال
38 محصول
0 نقد و بررسی
 • توان (w): 15
 • تولید کننده: دمنده
 • قطرپروانه (cm): 8
 • دور موتور(RPM): 2400
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
موجودی: موجود در انبار
580,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • توان (w): 18
 • تولید کننده: دمنده
 • قطرپروانه (cm): 10
 • دور موتور(RPM): 2300
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
موجودی: موجود در انبار
1,700,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • توان (w): 24
 • تولید کننده: دمنده
 • قطرپروانه (cm): 15
 • دور موتور(RPM): 2400
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
موجودی: موجود در انبار
1,150,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • توان (w): 15
 • تولید کننده: دمنده
 • قطرپروانه (cm): 10
 • دور موتور(RPM): 2400
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
موجودی: موجود در انبار
780,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • توان (w): 115
 • تولید کننده: دمنده
 • قطرپروانه (cm): 30
 • دور موتور(RPM): 1400
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
موجودی: موجود در انبار
6,120,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • توان (w): 190
 • تولید کننده: دمنده
 • قطرپروانه (cm): 40
 • دور موتور(RPM): 1400
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
موجودی: موجود در انبار
6,590,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • توان (w): 115
 • تولید کننده: دمنده
 • قطرپروانه (cm): 30
 • دور موتور(RPM): 1400
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
موجودی: موجود در انبار
6,940,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • توان (w): 380
 • تولید کننده: دمنده
 • قطرپروانه (cm): 60
 • دور موتور(RPM): 1400
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
موجودی: موجود در انبار
12,950,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • توان (w): 390
 • تولید کننده: دمنده
 • قطرپروانه (cm): 60
 • دور موتور(RPM): 1400
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
موجودی: موجود در انبار
12,950,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • توان (w): 92
 • تولید کننده: دمنده
 • قطرپروانه (cm): 30
 • دور موتور(RPM): 1400
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
موجودی: موجود در انبار
6,370,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • توان (w): 96
 • تولید کننده: دمنده
 • قطرپروانه (cm): 30
 • دور موتور(RPM): 1400
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
موجودی: موجود در انبار
6,370,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • توان (w): 54
 • تولید کننده: دمنده
 • قطرپروانه (cm): 20
 • دور موتور(RPM): 2700
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
موجودی: موجود در انبار
4,760,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • توان (w): 14
 • تولید کننده: دمنده
 • قطرپروانه (cm): 10
 • دور موتور(RPM): 2450
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
موجودی: موجود در انبار
670,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • توان (w): 36
 • تولید کننده: دمنده
 • قطرپروانه (cm): 15
 • دور موتور(RPM): 1900
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
موجودی: موجود در انبار
1,360,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • توان (w): 30
 • تولید کننده: دمنده
 • قطرپروانه (cm): 20
 • دور موتور(RPM): 2200
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
موجودی: موجود در انبار
1,890,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • توان (w): 54
 • تولید کننده: دمنده
 • قطرپروانه (cm): 10
 • دور موتور(RPM): 2650
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
موجودی: موجود در انبار
5,500,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • توان (w): 155
 • تولید کننده: دمنده
 • قطرپروانه (cm): 30
 • دور موتور(RPM): 2100
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
موجودی: موجود در انبار
5,640,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • توان (w): 19
 • تولید کننده: دمنده
 • جریان (A): 0.13
 • قطرپروانه (cm): 6
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
موجودی: موجود در انبار
1,440,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • توان (w): 44
 • تولید کننده: دمنده
 • قطرپروانه (cm): 10
 • دور موتور(RPM): 2050
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
موجودی: موجود در انبار
2,930,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • قطرپروانه (cm): 50
 • تولید کننده: دمنده
 • دور موتور(RPM): 1400
 • درجه حفاظت موتور: 54
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
موجودی: موجود در انبار
24,000,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • توان (w): 60
 • تولید کننده: دمنده
 • جریان (A): 0.3
 • دور موتور(RPM): 2400
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
موجودی: موجود در انبار
12,910,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • توان (w): 95
 • تولید کننده: دمنده
 • قطرپروانه (cm): 25
 • دور موتور(RPM): 1400
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
موجودی: موجود در انبار
21,370,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • توان (w): 225
 • تولید کننده: دمنده
 • شدت صدا (dB): 61
 • دور موتور(RPM): 1250
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
موجودی: موجود در انبار
26,300,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • توان (w): 320
 • تولید کننده: دمنده
 • شدت صدا (dB): 61
 • دور موتور(RPM): 1400
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
موجودی: موجود در انبار
22,750,000 ریال / عدد