هایپرساز :: فروشگاه آنلاین مصالح ساختمانی

منو

فیلتر ها

ریال - ریال
86 محصول
0 نقد و بررسی
 • ابعاد دستگیره: 4.7*5.1*14.5 سانتی‌متر
 • تولید کننده: اندیشه تاپ اصفهان
 • جهت باز شدن درب: راست باز شو
 • مبدا برند: ایران
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
موجودی: موجود در انبار
2,714,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • ابعاد دستگیره: 4.7*5.1*14.5 سانتی‌متر
 • تولید کننده: اندیشه تاپ اصفهان
 • جهت باز شدن درب: راست باز شو
 • مبدا برند: ایران
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
موجودی: موجود در انبار
2,714,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • ابعاد دستگیره: 4.7*5.1*14 سانتی‌متر
 • تولید کننده: اندیشه تاپ اصفهان
 • جهت باز شدن درب: راست باز شو
 • مبدا برند: ایران
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
موجودی: موجود در انبار
2,714,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • رنگ: زیتونی
 • تولید کننده: اندیشه تاپ اصفهان
 • ابعاد دستگیره: 4.7*24.5*14.4 سانتی‌متر
 • جهت باز شدن درب: راست باز شو
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
موجودی: موجود در انبار
2,714,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • رنگ: طلایی‌خشدار
 • تولید کننده: اندیشه تاپ اصفهان
 • ابعاد دستگیره: 4.7*24.5*13.7 سانتی‌متر
 • جهت باز شدن درب: راست باز شو
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
موجودی: موجود در انبار
2,714,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • رنگ: زیتونی
 • تولید کننده: اندیشه تاپ اصفهان
 • ابعاد دستگیره: 4.7*24.5*14.2 سانتی‌متر
 • جهت باز شدن درب: راست باز شو
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
موجودی: موجود در انبار
2,714,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • رنگ: طلایی‌خشدار
 • تولید کننده: اندیشه تاپ اصفهان
 • ابعاد دستگیره: 4.7*24.5*13.2 سانتی‌متر
 • جهت باز شدن درب: راست باز شو
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
موجودی: موجود در انبار
3,009,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • نوع آبکاری: زیتونی
 • تولید کننده: دستگیره درب ایران
 • تعداد در کارتن: 12 عدد
 • نوع دستگیره: پلاک‌دار
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
موجودی: موجود در انبار
2,400,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • جهت باز شدن درب: راست باز شو
 • تولید کننده: دستگیره درب ایران
 • تعداد در کارتن: 12 عدد
 • نوع آبکاری: طلایی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 10
موجودی: موجود در انبار
2,750,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • جهت باز شدن درب: راست باز شو
 • تولید کننده: دستگیره درب ایران
 • تعداد در کارتن: 12 عدد
 • نوع آبکاری: زیتونی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
موجودی: موجود در انبار
2,750,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • جهت باز شدن درب: راست باز شو
 • تولید کننده: دستگیره درب ایران
 • تعداد در کارتن: 12 عدد
 • نوع آبکاری: طلایی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 10
موجودی: موجود در انبار
3,050,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • جهت باز شدن درب: راست باز شو
 • تولید کننده: دستگیره درب ایران
 • تعداد در کارتن: 12 عدد
 • نوع آبکاری: طلایی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 10
موجودی: موجود در انبار
2,750,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • جهت باز شدن درب: راست باز شو
 • تولید کننده: دستگیره درب ایران
 • تعداد در کارتن: 12 عدد
 • نوع آبکاری: طلایی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 10
موجودی: موجود در انبار
2,950,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • جهت باز شدن درب: راست باز شو
 • تولید کننده: دستگیره درب ایران
 • تعداد در کارتن: 20
 • نوع آبکاری: زیتونی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
موجودی: موجود در انبار
11 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • جهت باز شدن درب: راست باز شو
 • تولید کننده: دستگیره درب ایران
 • تعداد در کارتن: 12 عدد
 • نوع آبکاری: طلایی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 10
موجودی: موجود در انبار
3,250,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • جهت باز شدن درب: راست باز شو
 • تولید کننده: دستگیره درب ایران
 • تعداد در کارتن: 12 عدد
 • نوع آبکاری: زیتونی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
موجودی: موجود در انبار
2,700,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • جهت باز شدن درب: راست باز شو
 • تولید کننده: دستگیره درب ایران
 • تعداد در کارتن: 12 عدد
 • نوع آبکاری: زیتونی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
موجودی: موجود در انبار
1,770,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • جهت باز شدن درب: راست باز شو
 • تولید کننده: دستگیره درب ایران
 • تعداد در کارتن: 12 عدد
 • نوع آبکاری: طلایی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 10
موجودی: موجود در انبار
3,150,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • جهت باز شدن درب: راست باز شو
 • تولید کننده: دستگیره درب ایران
 • تعداد در کارتن: 12 عدد
 • نوع آبکاری: زیتونی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
موجودی: موجود در انبار
3,000,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • جهت باز شدن درب: راست باز شو
 • تولید کننده: دستگیره درب ایران
 • تعداد در کارتن: 12 عدد
 • نوع آبکاری: طلایی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 10
موجودی: موجود در انبار
3,350,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • جهت باز شدن درب: راست باز شو
 • تولید کننده: دستگیره درب ایران
 • تعداد در کارتن: 12 عدد
 • نوع آبکاری: زیتونی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
موجودی: موجود در انبار
2,750,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • جهت باز شدن درب: راست باز شو
 • تولید کننده: دستگیره درب ایران
 • تعداد در کارتن: 12 عدد
 • نوع آبکاری: طلایی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 10
موجودی: موجود در انبار
3,350,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • جهت باز شدن درب: راست باز شو
 • تولید کننده: دستگیره درب ایران
 • تعداد در کارتن: 12 عدد
 • نوع آبکاری: طلایی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 10
موجودی: موجود در انبار
3,050,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • جهت باز شدن درب: راست باز شو
 • تولید کننده: دستگیره درب ایران
 • تعداد در کارتن: 12 عدد
 • نوع آبکاری: طلایی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 10
موجودی: موجود در انبار
3,350,000 ریال / عدد