هایپرساز :: فروشگاه آنلاین مصالح ساختمانی

منو

فیلتر ها

ریال - ریال
81 محصول
0 نقد و بررسی
صفحه‌هایی کاربردی برای برش و سایش می‌باشند که در صنایع مختلف کاربرد دارند.
موجودی: موجود در انبار
1,300,000 ریال / بسته
0 نقد و بررسی
صفحه‌هایی کاربردی برای برش و سایش می‌باشند که در صنایع مختلف کاربرد دارند.
موجودی: موجود در انبار
1,200,000 ریال / بسته
0 نقد و بررسی
صفحه‌هایی کاربردی برای برش و سایش می‌باشند که در صنایع مختلف کاربرد دارند.
موجودی: موجود در انبار
3,120,000 ریال / بسته
0 نقد و بررسی
صفحه‌هایی کاربردی برای برش و سایش می‌باشند که در صنایع مختلف کاربرد دارند.
موجودی: موجود در انبار
3,000,000 ریال / بسته
0 نقد و بررسی
ابزاری کاربردی و مناسب جهت برش سنگ.
موجودی: موجود در انبار
1,080,000 ریال / بسته
0 نقد و بررسی
ابزاری مناسب و کاربردی جهت برش بتن.
موجودی: موجود در انبار
1,320,000 ریال / بسته
0 نقد و بررسی
ابزاری مناسب و کاربردی جهت برش بتن.
موجودی: موجود در انبار
3,360,000 ریال / بسته
0 نقد و بررسی
ابزاری مناسب و کاربردی جهت ساب‌دادن قطعات از جنس‌های مختلف.
موجودی: موجود در انبار
960,000 ریال / بسته
0 نقد و بررسی
ابزاری مناسب و کاربردی جهت ساب‌دادن قطعات از جنس‌های مختلف.
موجودی: موجود در انبار
3,480,000 ریال / بسته
0 نقد و بررسی
ابزاری کاربردی جهت برش‌دادن قطعات فلزی سمی از قبیل آلمینیوم.
موجودی: موجود در انبار
1,020,000 ریال / بسته
0 نقد و بررسی
ابزاری کاربردی جهت برش دادن قطعات فلزی استفاده می‌شود.
موجودی: موجود در انبار
1,200,000 ریال / بسته
0 نقد و بررسی
ابزاری کاربردی جهت برش‌دادن سرامیک استفاده می شود.
موجودی: موجود در انبار
2,160,000 ریال / بسته
0 نقد و بررسی
ابزاری کاربردی جهت برش دادن سرامیک استفاده می‌شود.
موجودی: موجود در انبار
1,440,000 ریال / بسته
0 نقد و بررسی
ابزاری کاربردی مناسب برای برش‌‎کاری سریع کاشی، سرامیک، بتن و سنگ.
موجودی: موجود در انبار
1,440,000 ریال / بسته
0 نقد و بررسی
ابزاری کاربردی مناسب برای برش‌کاری سریع کاشی، سرامیک، بتن و سنگ.
موجودی: موجود در انبار
1,560,000 ریال / بسته
0 نقد و بررسی
ابزاری کاربردی مناسب برای برش‌کاری سریع کاشی، سرامیک، بتن و سنگ.
موجودی: موجود در انبار
4,200,000 ریال / بسته
0 نقد و بررسی
ابزاری کاربردی جهت برش موادی از جنس آجر، بتن و سفال.
موجودی: موجود در انبار
2,400,000 ریال / بسته
0 نقد و بررسی
ابزاری کاربردی جهت برش موادی از جنس آجر، بتن و سفال.
موجودی: موجود در انبار
1,440,000 ریال / بسته
0 نقد و بررسی
ابزاری کاربردی جهت برش انواع گرانیت، آجر و بتن.
موجودی: موجود در انبار
2,160,000 ریال / بسته
0 نقد و بررسی
ابزاری کاربردی جهت برش انواع مختلف مواد با جنسهای مختلف.
موجودی: موجود در انبار
2,520,000 ریال / بسته
0 نقد و بررسی
ابزاری کاربردی جهت برش انواع مختلف مواد با جنس‌های مختلف.
موجودی: موجود در انبار
1,680,000 ریال / بسته
0 نقد و بررسی
ابزاری کاربردی جهت برش انواع گرانیت، آجر، بتن.
موجودی: موجود در انبار
2,160,000 ریال / بسته
0 نقد و بررسی
ابزاری کاربردی جهت برش انواع مختلف مواد با جنسهای مختلف.
موجودی: موجود در انبار
6,600,000 ریال / بسته
0 نقد و بررسی
ابزاری جهت برش انواع مختلف مواد با جنس‌های مختلف.
موجودی: موجود در انبار
3,240,000 ریال / بسته