هایپرساز :: فروشگاه آنلاین مصالح ساختمانی

منو

فیلتر ها

ریال - ریال
39 محصول
مدل: VDI-10S2S، دستگاه مکانیکی که برای گردش و تخلیه هوا استفاده می شود.
مدل: VSL-15S2S، دستگاه مکانیکی که برای گردش و تخلیه هوا استفاده می شود.
مدل: VMA-10S2S، دستگاه مکانیکی که برای گردش و تخلیه هوا استفاده می شود.
مدل: VID-30D4S، دستگاه مکانیکی که برای گردش و تخلیه هوا استفاده می شود.
مدل: VID-40D4T، دستگاه مکانیکی که برای گردش و تخلیه هوا استفاده می شود.
مدل: VIS-30D4S، دستگاه مکانیکی که برای گردش و تخلیه هوا استفاده می شود.
مدل: VIM-60K4S، دستگاه مکانیکی که برای گردش و تخلیه هوا استفاده می شود.
مدل: VIM-60K4T، دستگاه مکانیکی که برای گردش و تخلیه هوا استفاده می شود.
مدل: VIE-30L4S، دستگاه مکانیکی که برای گردش و تخلیه هوا استفاده می شود.
مدل: VIE-30L4T، دستگاه مکانیکی که برای گردش و تخلیه هوا استفاده می شود.
مدل: VIF-20V2S، دستگاه مکانیکی که برای گردش و تخلیه هوا استفاده می شود.
مدل: VBX-10S2S، دستگاه مکانیکی که برای گردش و تخلیه هوا استفاده می شود.
مدل: VAL-15H2S، دستگاه مکانیکی که برای گردش و تخلیه هوا استفاده می شود.
مدل: FTF-20H2S، دستگاه مکانیکی که برای گردش هوا استفاده می شود.
مدل: VLN-10C2S، دستگاه مکانیکی که برای گردش هوا استفاده می شود.
مدل: VIA-30C2S، دستگاه مکانیکی که برای گردش و تخلیه هوا استفاده می شود.
مدل: DTG-L-L-A-270، دستگاه مکانیکی که برای گردش و تخلیه هوا استفاده می شود.
مدل: DGB-AD-R-L-D-D، دستگاه مکانیکی که برای گردش و تخلیه هوا استفاده می شود.
مدل: VIB-50G4T2، دستگاه مکانیکی که برای گردش و تخلیه هوا استفاده می شود.
0 نقد و بررسی
مدل: VIB-80R6T3+Ecotop، دستگاه مکانیکی که برای گردش و تخلیه هوا استفاده می‌شود.
موجودی: موجود در انبار
100,000,000 ریال / عدد
مدل: REB-22/4V2S، دستگاه مکانیکی که برای گردش و تخلیه هوا استفاده می شود.
مدل: REB-25/10L4T، دستگاه مکانیکی که برای گردش و تخلیه هوا استفاده می شود.
مدل: BEF-20/25E4S1، دستگاه مکانیکی برای نصب در فن کویل‌ها و کاربردهای تهویه مطبوع طراحی شده اند.
مدل: BEF-20/20E4S، دستگاه مکانیکی برای نصب در فن کویل‌ها و کاربردهای تهویه مطبوع طراحی شده اند.