هایپرساز :: فروشگاه آنلاین مصالح ساختمانی

منو

فیلتر ها

ریال - ریال
187 محصول
موجودی: موجود در انبار
1,045,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • رنگ: کرم
 • ابعاد (cm): 90*30
 • نوع محصول: کاشی دیواری
 • کیفیت: درجه 1
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
موجودی: موجود در انبار
1,242,000 ریال / بسته
0 نقد و بررسی
 • رنگ: خاکستری روشن
 • ابعاد (cm): 80*80
 • نوع محصول: کاشی پرسلان
 • کیفیت: درجه 1
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
موجودی: موجود در انبار
2,092,800 ریال / بسته
0 نقد و بررسی
 • رنگ: سفید
 • ابعاد (cm): 100*33
 • نوع محصول: کاشی دیواری
 • کیفیت: درجه 1
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
موجودی: موجود در انبار
1,261,000 ریال / بسته
0 نقد و بررسی
 • رنگ: خاکستری روشن
 • ابعاد (cm): 90*30
 • نوع محصول: کاشی دیواری
 • کیفیت: درجه 1
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
موجودی: موجود در انبار
1,289,250 ریال / بسته
0 نقد و بررسی
 • رنگ: خاکستری
 • ابعاد (cm): 90*30
 • نوع محصول: کاشی دیواری
 • کیفیت: درجه 1
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
موجودی: موجود در انبار
1,471,500 ریال / بسته
0 نقد و بررسی
 • رنگ: سفید
 • ابعاد (cm): 100*33
 • نوع محصول: کاشی دیواری
 • کیفیت: درجه 1
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
موجودی: موجود در انبار
1,742,000 ریال / بسته
0 نقد و بررسی
 • رنگ: مشکی
 • ابعاد (cm): 100*33
 • نوع محصول: کاشی دیواری
 • کیفیت: درجه 1
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
موجودی: موجود در انبار
1,950,000 ریال / بسته
0 نقد و بررسی
 • تولید کننده: الوند
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
 • کیفیت: درجه 1
 • ابعاد (cm): 15*15
 • رنگ: سفید
موجودی: موجود در انبار
180,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • رنگ: خاکستری
 • ابعاد (cm): 90*30
 • نوع محصول: کاشی دیواری
 • کیفیت: درجه 1
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
موجودی: موجود در انبار
999,000 ریال / بسته
0 نقد و بررسی
 • رنگ: طوسی روشن
 • ابعاد (cm): 90*30
 • نوع محصول: کاشی دیواری
 • کیفیت: درجه 1
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
موجودی: موجود در انبار
1,071,000 ریال / بسته
0 نقد و بررسی
 • رنگ: بژ
 • ابعاد (cm): 60*60
 • نوع محصول: کاشی پرسلان
 • کیفیت: درجه 1
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
موجودی: موجود در انبار
1,031,400 ریال / بسته
0 نقد و بررسی
 • رنگ: بژ
 • ابعاد (cm): 120*60
 • نوع محصول: کاشی پرسلان
 • کیفیت: درجه 1
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
موجودی: موجود در انبار
2,376,000 ریال / بسته
0 نقد و بررسی
 • رنگ: طوسی
 • ابعاد (cm): 80*80
 • نوع محصول: کاشی پرسلان
 • کیفیت: درجه 1
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
موجودی: موجود در انبار
2,304,000 ریال / بسته
0 نقد و بررسی
 • رنگ: استخوانی
 • ابعاد (cm): 90*30
 • نوع محصول: کاشی دیواری
 • کیفیت: درجه 1
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
موجودی: موجود در انبار
1,097,250 ریال / بسته
0 نقد و بررسی
 • رنگ: طوسی روشن
 • ابعاد (cm): 120*60
 • نوع محصول: کاشی پرسلان
 • کیفیت: درجه 1
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
موجودی: موجود در انبار
3,013,200 ریال / بسته
0 نقد و بررسی
 • رنگ: قهوه ای
 • ابعاد (cm): 90*30
 • نوع محصول: کاشی دیواری
 • کیفیت: درجه 1
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
موجودی: موجود در انبار
1,066,500 ریال / بسته
0 نقد و بررسی
 • رنگ: طوسی
 • ابعاد (cm): 120*60
 • نوع محصول: کاشی پرسلان
 • کیفیت: درجه 1
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
موجودی: موجود در انبار
3,229,200 ریال / بسته
0 نقد و بررسی
 • رنگ: کرم
 • ابعاد (cm): 90*30
 • نوع محصول: کاشی دیواری
 • کیفیت: درجه 1
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
موجودی: موجود در انبار
1,066,500 ریال / بسته
0 نقد و بررسی
 • رنگ: کرم
 • ابعاد (cm): 60*60
 • نوع محصول: کاشی پرسلان
 • کیفیت: درجه 1
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
موجودی: موجود در انبار
1,144,800 ریال / بسته
0 نقد و بررسی
 • رنگ: استخوانی
 • ابعاد (cm): 90*30
 • نوع محصول: کاشی دیواری
 • کیفیت: درجه 1
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
موجودی: موجود در انبار
1,071,000 ریال / بسته
0 نقد و بررسی
 • رنگ: کرم
 • ابعاد (cm): 100*33
 • نوع محصول: کاشی دیواری
 • کیفیت: درجه 1
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
موجودی: موجود در انبار
1,371,500 ریال / بسته
0 نقد و بررسی
 • رنگ: طوسی
 • ابعاد (cm): 120*60
 • نوع محصول: کاشی پرسلان
 • کیفیت: درجه 1
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
موجودی: موجود در انبار
2,376,000 ریال / بسته
0 نقد و بررسی
 • رنگ: بژ
 • ابعاد (cm): 60*60
 • نوع محصول: کاشی پرسلان
 • کیفیت: درجه 1
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 1
موجودی: موجود در انبار
1,031,400 ریال / بسته