هایپرساز :: فروشگاه آنلاین مصالح ساختمانی

منو

فیلتر ها

ریال - ریال
219 محصول
0 نقد و بررسی
 • تولید کننده: شرکت شیرآلات نوتریکا
 • رنگ: کروم
 • جنس دسته: زاماک
 • نوع آبکاری: نیکل/کروم
 • جنس تنه: آلیاژ برنج
موجودی: موجود در انبار
4,750,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • تولید کننده: شرکت شیرآلات نوتریکا
 • رنگ: کروم
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 3
 • ضمانت: 7 ساله
 • جنس تنه: آلیاژ برنج
موجودی: موجود در انبار
5,400,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • تولید کننده: شرکت شیرآلات نوتریکا
 • رنگ: کروم
 • نوع کارتریج: سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا
 • نوع آبکاری: نیکل/کروم
 • جنس تنه: آلیاژ برنج
موجودی: موجود در انبار
5,750,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • تولید کننده: شرکت شیرآلات نوتریکا
 • رنگ: کروم
 • نوع کارتریج: سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا
 • نوع آبکاری: کروم
 • جنس تنه: آلیاژ برنج
موجودی: موجود در انبار
5,900,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • تولید کننده: شرکت شیرآلات نوتریکا
 • رنگ: کروم
 • نوع کارتریج: سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا
 • جنس بدنه: آلیاژ برنج
 • نوع آبکاری: کروم
موجودی: موجود در انبار
6,750,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • تولید کننده: شرکت شیرآلات نوتریکا
 • رنگ: سفید طلایی
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 3
 • ضمانت: 7 ساله
 • نوع محصول: شیر حمام
موجودی: موجود در انبار
7,000,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • تولید کننده: شرکت شیرآلات نوتریکا
 • رنگ: کروم
 • جنس دسته: زاماک
 • نوع آبکاری: کروم
 • جنس تنه: آلیاژ برنج
موجودی: موجود در انبار
8,500,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • تولید کننده: شرکت شیرآلات نوتریکا
 • رنگ: کروم
 • جنس دسته: زاماک
 • نوع آبکاری: نیکل/کروم
 • جنس تنه: آلیاژ برنج
موجودی: موجود در انبار
8,950,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • تولید کننده: شرکت شیرآلات نوتریکا
 • رنگ: کروم
 • نوع کارتریج: سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا
 • نوع آبکاری: کروم
 • جنس تنه: آلیاژ برنج
موجودی: موجود در انبار
7,700,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • تولید کننده: شرکت شیرآلات نوتریکا
 • رنگ: کروم
 • نوع کارتریج: سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا
 • نوع آبکاری: کروم
 • جنس تنه: آلیاژ برنج
موجودی: موجود در انبار
5,900,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • تولید کننده: شرکت شیرآلات نوتریکا
 • رنگ: کروم
 • نوع کارتریج: سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا
 • ضمانت: 7 ساله
 • نوع آبکاری: کروم
موجودی: موجود در انبار
6,750,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • تولید کننده: شرکت شیرآلات نوتریکا
 • رنگ: کروم
 • جنس دسته: زاماک
 • نوع آبکاری: نیکل/کروم
 • جنس تنه: آلیاژ برنج
موجودی: موجود در انبار
7,950,000 ریال / عدد
موجودی: موجود در انبار
7,950,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • تولید کننده: شرکت شیرآلات نوتریکا
 • رنگ: کروم
 • نوع کارتریج: سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا
 • جنس بدنه: آلیاژ برنج
 • نوع آبکاری: کروم
موجودی: موجود در انبار
9,200,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • تولید کننده: شرکت شیرآلات نوتریکا
 • رنگ: کروم
 • نوع کارتریج: سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا
 • نوع آبکاری: کروم
 • جنس تنه: آلیاژ برنج
موجودی: موجود در انبار
9,300,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • تولید کننده: شرکت شیرآلات نوتریکا
 • رنگ: کروم
 • نوع کارتریج: سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا
 • ضمانت: 7 ساله
 • نوع آبکاری: کروم
موجودی: موجود در انبار
7,950,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • تولید کننده: شرکت شیرآلات نوتریکا
 • رنگ: کروم
 • نوع کارتریج: سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا
 • جنس بدنه: آلیاژ برنج
 • نوع آبکاری: کروم
موجودی: موجود در انبار
10,500,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • تولید کننده: شرکت شیرآلات نوتریکا
 • رنگ: طلایی
 • جنس بدنه: آلیاژ برنج
 • ضمانت: 7 ساله
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 3
موجودی: موجود در انبار
13,600,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • تولید کننده: شرکت شیرآلات نوتریکا
 • رنگ: کروم
 • نوع کارتریج: سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا
 • جنس بدنه: آلیاژ برنج
 • نوع آبکاری: کروم
موجودی: موجود در انبار
6,500,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • تولید کننده: شرکت شیرآلات نوتریکا
 • رنگ: کروم
 • جنس بدنه: آلیاژ برنج
 • جنس دسته: زاماک
 • شلنگ: دارد
موجودی: موجود در انبار
12,000,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • تولید کننده: شرکت شیرآلات نوتریکا
 • رنگ: کروم
 • جنس بدنه: آلیاژ برنج
 • نوع آبکاری: کروم
 • شلنگ: دارد
موجودی: موجود در انبار
11,500,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • تولید کننده: شرکت شیرآلات نوتریکا
 • رنگ: کروم
 • جنس بدنه: آلیاژ برنج
 • نوع آبکاری: کروم
 • ضمانت: 7 ساله
موجودی: موجود در انبار
19,500,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • تولید کننده: شرکت شیرآلات نوتریکا
 • رنگ: کروم
 • جنس بدنه: آلیاژ برنج
 • نوع آبکاری: کروم
 • ضمانت: 7 ساله
موجودی: موجود در انبار
15,000,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • تولید کننده: شرکت شیرآلات نوتریکا
 • رنگ: کروم
 • نوع کارتریج: سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا
 • جنس بدنه: آلیاژ برنج
 • نوع آبکاری: کروم
موجودی: موجود در انبار
10,000,000 ریال / عدد