هایپرساز :: فروشگاه آنلاین مصالح ساختمانی

منو

فیلتر ها

ریال - ریال
76 محصول
0 نقد و بررسی
 • سایز بست (mm): 16
 • تولید کننده: ماه پایپ
 • نوع محصول: اتصالات پنج لایه
 • تعداد در کارتن: 2500
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
موجودی: موجود در انبار
1,090 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • سایز بست (mm): 16
 • تولید کننده: نصر بسپار سپاهان (NPS)
 • نوع محصول: اتصالات پلیمری
 • مبدا برند: ایران
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
موجودی: موجود در انبار
2,910 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • سایز درپوش (mm): 20
 • تولید کننده: نصر بسپار سپاهان (NPS)
 • نوع محصول: اتصالات پلیمری
 • مبدا برند: ایران
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
موجودی: موجود در انبار
3,950 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • سایز اورینگ (mm): 16
 • تولید کننده: ماه پایپ
 • نوع محصول: اتصالات پنج لایه
 • تعداد در کارتن: 500
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
موجودی: موجود در انبار
3,280 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • سایز بوشن: 20-25
 • تولید کننده: نصر بسپار سپاهان (NPS)
 • نوع محصول: اتصالات پلیمری
 • مبدا برند: ایران
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
موجودی: موجود در انبار
10,570 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • سایز درپوش (mm): 20
 • تولید کننده: نصر بسپار سپاهان (NPS)
 • نوع محصول: اتصالات پلیمری
 • مبدا برند: ایران
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
موجودی: موجود در انبار
9,210 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • سایز بوشن: 20mm
 • تولید کننده: نصر بسپار سپاهان (NPS)
 • نوع محصول: اتصالات پلیمری
 • مبدا برند: ایران
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
موجودی: موجود در انبار
10,250 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • سایز زانو: 20mm
 • تولید کننده: نصر بسپار سپاهان (NPS)
 • نوع محصول: اتصالات پلیمری
 • مبدا برند: ایران
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
موجودی: موجود در انبار
14,990 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • سایز زانو: 20mm
 • تولید کننده: نصر بسپار سپاهان (NPS)
 • نوع محصول: اتصالات پلیمری
 • مبدا برند: ایران
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
موجودی: موجود در انبار
14,070 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • سایز بست (mm): 25
 • تولید کننده: نصر بسپار سپاهان (NPS)
 • نوع محصول: اتصالات پلیمری
 • مبدا برند: ایران
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
موجودی: موجود در انبار
6,110 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • سایز بوشن: 16*16
 • تولید کننده: ماه پایپ
 • نوع محصول: اتصالات پنج لایه
 • مبدا برند: ایران
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
موجودی: موجود در انبار
216,520 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • سایز زانو: 20mm
 • تولید کننده: نصر بسپار سپاهان (NPS)
 • نوع محصول: اتصالات پلیمری
 • مبدا برند: ایران
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
موجودی: موجود در انبار
17,830 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • سایز شابلن: 25-20
 • تولید کننده: نصر بسپار سپاهان (NPS)
 • نوع محصول: اتصالات پلیمری
 • مبدا برند: ایران
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
موجودی: موجود در انبار
13,340 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • سایز بوشن: 1/2*16
 • تولید کننده: ماه پایپ
 • نوع محصول: اتصالات پنج لایه
 • مبدا برند: ایران
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
موجودی: موجود در انبار
194,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • سایز بوشن: 1/2*16
 • تولید کننده: ماه پایپ
 • نوع محصول: اتصالات پنج لایه
 • تعداد در کارتن: 240
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
موجودی: موجود در انبار
222,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • سایز بوشن: 1/2*16
 • تولید کننده: ماه پایپ
 • نوع محصول: اتصالات پنج لایه
 • تعداد در کارتن: 240
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
موجودی: موجود در انبار
238,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • سایز حلقه استیل (mm): 16
 • تولید کننده: ماه پایپ
 • نوع محصول: اتصالات پنج لایه
 • تعداد در کارتن: 240
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
موجودی: موجود در انبار
57,230 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • سایز لوله (mm): 16
 • رنگ: سفید
 • تولید کننده: ماه پایپ
 • نوع محصول: لوله پنج لایه
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
موجودی: موجود در انبار
83,290 ریال / متر
0 نقد و بررسی
 • سایز زانو: 20-25
 • تولید کننده: نصر بسپار سپاهان (NPS)
 • نوع محصول: اتصالات پلیمری
 • مبدا برند: ایران
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
موجودی: موجود در انبار
26,350 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • سایز سه راهی: 20mm
 • تولید کننده: نصر بسپار سپاهان (NPS)
 • نوع محصول: اتصالات پلیمری
 • مبدا برند: ایران
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
موجودی: موجود در انبار
19,520 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • سایز سه راهی: 20mm
 • تولید کننده: نصر بسپار سپاهان (NPS)
 • نوع محصول: اتصالات پلیمری
 • مبدا برند: ایران
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
موجودی: موجود در انبار
26,510 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • سایز درپوش (mm): 20
 • تولید کننده: نصر بسپار سپاهان (NPS)
 • نوع محصول: اتصالات پلیمری
 • مبدا برند: ایران
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
موجودی: موجود در انبار
9,570 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • سایز بوشن: 20*16
 • تولید کننده: ماه پایپ
 • نوع محصول: اتصالات پنج لایه
 • مبدا برند: ایران
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
موجودی: موجود در انبار
257,000 ریال / عدد
0 نقد و بررسی
 • سایز بوشن: 16*16
 • تولید کننده: ماه پایپ
 • نوع محصول: اتصالات پنج لایه
 • تعداد در کارتن: 192
 • حداقل زمان ارسال کالا (روز کاری): 2
موجودی: موجود در انبار
329,000 ریال / عدد